Symbol i matematikk

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Symbol i matematikk er skriftteikn som står for eit matematisk objekt, operasjon, relasjon eller liknande. Matematiske objekt kan vere tal, polynom og punkt.

Grunnleggande matematiske symbol[endre | endre wikiteksten]

Symbol
Namn
Forklaring Døme
Burde lesast som
kategori
=
Er lik x = y tyder x og y representerer same ting eller verdi. 1 + 1 = 2
Er lik med; lik
Over alt
Er ikkje lik x ≠ y tyder x og y ikkje representerer same ting eller verdi. 1 +1 ≠ 3
Er ikkje lik; ulik
Over alt
+
pluss x + y = xy, teiknet forklarer at noko skal leggast saman. + 1 = 2
Pluss; og; legge saman
Addisjon
-
minus 2 - 1 =1 , teiknet forklarer at noko skal trekkast frå talet du startar med. 2 - 1 = 1
Minus; trekk frå
Subtraksjon
x
gange y x y = 2y , teikna forklarer at noko skal aukast med så mange gonger talet bak gongeteiknet skal aukast. x 3 = 9
multiplisere; gange med
Multiplikasjon
:
dele 6y : 2y = 3y , teiknet forklarer kor mange gonger eitt tal går opp i eit anna. Rettare sagt med dømet; kor mange gonger kan ein 2 gå opp i 6, tre gonger. : 3 = 3
dividere; dele på
Divisjon, brøk
x2
potens x2, det opphøgd talet forklarer kor mange gonger ein må multiplisere (gange) talet med seg sjølv. 23 = 8 (2 x 2 x 2 = 8)
opphøgd i, potens
potensrekning, kvadratrot
avrunding Teiknet vert nytta til å forkorte eit tal. Det tyder er ca. lik. Ein rundar anten ned eller opp til nærmaste heile tal eller «heile desimal». Tal under 5 rundast ned, medan tal frå 5 og oppover rundast opp. Ved «logiske svar/spørsmål» må ikkje avrunding nyttast. 3,7 ≈ 4
runde opp; runde ned
avrunding, tal med mange desimal
π
pi π, talet vert nytta i formlar til å rekne med sirklar. Pi vert forkorta med 3,14 i rekning i dagleglivet. Korleis rekne ut areal, omkrins og volum av sirkelliknande objekt π = 3,14.
pi
Geometri av sirklar og kuler
< >
større enn, mindre enn x < y, x er mindre enn y

x > y, x er større ein y

1<2, 2,12>2.100
større enn, mindre enn
"større enn, mindre enn-rekning"

Kjelder[endre | endre wikiteksten]