Trinity

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Trinity er det engelske ordet for 'treeininga'. Namnet er brukt om ei rekkje kyrkjer, kalla Trinity Church eller Holy Trinity Church. Det kan også visa til:

Fleire stader: I Canada:

I Storbritannia:

I USA:

Fleire institusjonar:


Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.