Wikipedia:Helsemessige forhold

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Viktig notis om helserelatert informasjon på Wikipedia


Du bør aldri bruke informasjon frå Internett, medrekna Wikipedia, som einaste kjelde til avgjerdsler eller tiltak i helsemessige spørsmål. Ved lækjemiddelspørsmål bør du rådspørje apotek eller lege, ved helsespørsmål relevant autorisert helsepersonell, og ved dyresjukdom bør du rådspørje veterinær.

Bruk aldri lækjemiddel på resept utan råd frå lege. Søk råd på apoteket ved bruk av reseptfrie lækjemiddel og naturmiddel, spesielt om du òg nyttar middel på resept. Bruk av fleire lækjemiddel samstundes kan ha utilsikta effekt.