Wikipedia:Wikiprosjekt Kvinner i raudt

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket


Velkomen til Wikiprosjektet Kvinner i raudt / Raudlenkje-prosjektet.

Kvinner i raudt er eit wikiprosjekt som vil opprette fleire biografiar om kvinner på Wikipedia. Tittelen viser til dei raude lenkjene på Wikipedia, der lenkjer til artiklar som manglar visast i raudt, mens lenker til artiklar som eksisterar visast i blått. Dei raude lenkjene til kvinnebiografiar vil vi skrive blå med Kvinner i raudt! Prosjektet er eit samarbeid mellom Storbyuniversitetet, Nasjonalbiblioteket og Wikimedia Noreg.


Nokre tal: I september 2018 var rundt 22 % av biografiane på Wikipedia på bokmål og riksmål (34 000 av 150 000) og rundt 16 % av biografiane på nynorsk (3600 av 22 000) om kvinner, ifølgje WHGI-prosjektet som har henta tall fra Wikidata. Statistikksida viser også at variasjonen fra veke til veke er stor og at det nokre veker blir oppretta like mange eller fleire biografiar om kvinner som om menn.

Sjølv om vi veit at det er langt fleire menn enn kvinner i historiebøkene, noko Wikipedia også må reflektere, trur vi at det er rom for å redusere gapet i talet på biografar gjennom å ha eit ekstra fokus på kvinner.

Raudlister[endre wikiteksten]

Manuelle lister[endre wikiteksten]

Manuelt kurerte lister.

Automatiske lister[endre wikiteksten]

Lister basert på Wikidata-spørjinger.

Kvinner i film[endre wikiteksten]
Kvinner i litteratur[endre wikiteksten]
Kvinner i vitskapen[endre wikiteksten]
Kvinnelege malarar[endre wikiteksten]

Dette prosjektet er i startfasen. Skriv deg gjerne på i lista under hvis du er interessert i å være med.