APP-6A

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

APP-6A er ein NATO-standard for kartsymobler. Den opphavlege versjonen, APP-6, stammar frå 1986, og APP-6A vart teken i bruk i 2001. Dokumentet som skildrar standarden heiter STANAG 2019 (noverande utgåve 4), og i USA vert omtalt den som MIL-STD-2525B.

Denne artikkelen viser berre eit lite utdrag av standarden, som er på hundrevis av sider med detaljerte symbol.

Eininga si tilhøyre eller lydnad[endre | endre wikiteksten]

Om ei eining er vennleg, nøytral, ukjent eller fiendtleg vert vist med fargen og forma på symbolet.

Ukjent Vennleg Nøytral Fiendtleg

Avdelingstypar[endre | endre wikiteksten]

På innsiden av symbolet vert kva vist slags avdeling det er snakk om. Nokre få døme:

Avdelingssymbol Typen til avdelinga
Luftvern
Panservern
Panser
Artilleri
Flystyrke (Helikopter)
Flystyrke (Konvensjonelle fly)
Ingeniørtroppar
Infanteri (Etter kryssreimene til Napoleons infanteri)
Vedlikehald
Sanitet
Oppklaring (eller kavaleri; inspirert av sabelstroppen til kavaleristen)
Samband

Desse symbola kan òg kombinerast, for å representera til dømes mekanisert infanteri. Det finst òg modifikatorer til symbola, som ikkje kan verka på eiga hand:

Modifikator Tyder
Luftmobile styrkar
Luftbårne styrkar
Amfibiske
Motoriserte
Berg
Forsyning

Over symbolet kan eit anna symbol for storleiken til avdelinga visast.

Anna informasjon[endre | endre wikiteksten]

Nede til venstre for symbolet kan namnet på avdelinga visast og nede til høgre kan namnet på høgare avdeling avdelinga tilhøyrer visast. Som eit døme kan vi sjå på kompani A eigen 42. mekaniserte infanteribataljon:

Ein fiendtleg motorisert panservernsdivisjon, ei type avdeling som ikkje finst, kunne sett ut slik:

Kjelder[endre | endre wikiteksten]

Bakgrunnsstoff[endre | endre wikiteksten]