Adapsjon (fleirtyding)

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Ordet adapsjon eller adaptasjon kjem frå det latinske verbet adaptare, som tyder tilpassing. Ordet kan ha fleire tydingar:

  • Adapsjon i biologien er prosessen der ein populasjon vert betre tilpassa omgjevnadane sine.
  • Adapsjon i kunst at eit verk vert omarbeidd og tilpassa eit anna medium.
  • Adapsjon innan medisinfaget er prosessen der sansane vert mindre følsame som følgja av eit vedvarande sanseinntrykk, til dømes auget som tilpassar seg lysmengda.

Sjå òg[endre | endre wikiteksten]


Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.