Al

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Al har fleire tydingar.

  • Forkorting for grunnstoffet aluminium.
  • Engelsk mannsnamn.
  • den bestemte artikkelen i arabisk, til dømes al-Kur'an, Koranen. Startar det følgjande ordet med ein visle- eller tungespisslyd eller r, l, n, blir i uttalen av l i artikkelen assimilert (til dømes Harun al-Rasjid vert uttale og ofte skrive Harun ar-Rasjid). I ein del arabiske lånord i europeiske språk, som Alhambra (al-Hamrā', «Den raude»), algebra, alkohol, alkove osv., utgjer første stavinga opphavleg artikkelen.
  • italiensk preposisjon som tyder i, med, på eller til. Han vert nytta i samansetningar som al loco («på staden») eller al segno («til teiknet»).

AL[endre | endre wikiteksten]


Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.