Hopp til innhald

Audio

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Audio er eit ord med fleire tydingar:

  • Lyd (Fysikk: Endringar i det statiske lydtrykket)
  • Akustikk (Fagfeltet akustikk)
  • Audioteknologi (Teknologien som ligg til grunn for lydreproduksjon)
  • Musikkinstrument (Instrument som vert nytta for å skapa lyd)

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.