Biotop

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Ei elgku i barskog, ein typisk biotop for dette hjortedyret.

Biotop (av gresk bio: liv og topos: stad), eit nokolunde einsarta område som utgjer levestad for samfunn av planter og dyr, og som er kjenneteikna ved definerbare levevilkår for desse. Nokre arter er strengt bunde til ein type biotop medan andre, såkalla mobile arter er meir fleksible.

Omgrepa biotop, habitat og økosystem brukast ofte om kvarandre, og kan ha vekslande definisjonar innanfor ulike fagmiljø.