Den siste viking (fleirtyding)

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Omgrepet den siste viking vert brukt om ein person med hardbalen framferd eller livsstil.

Det kan og vise til:


Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.