Hopp til innhald

Desimalbrøk

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Ein desimalbrøk er ein brøk der nemnaren er potensar i ti.

Desimalbrøkar vert vanlegvis skriven utan ein nemnar, og desimalskiljeteiknet vert sett inn til høgre for teljaren (med framforstilt null) om naudsynt).

Til dømes vert 8/10, 83/100, 83/1000 og 8/10000 uttrykte som 0,8, 0,83, 0,083 og 0,0008.

Bakomstilt null etter desimalane er vanlegvis ikkje naudsynt, men vert stundom nytta i vitskapen for å syne til ein viss nøyaktigheit. Sjølv om 0,080 og 0,08 er numerisk like, vil 0,080 i ingeniørvitskap indikere ein feil på opp til ±0,0005, medan 0.08 indikerer ei måling med feil opp til ±0,005.