Diskusjon:Norske Gaardnavne

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Hopp til navigering Hopp til søk

Det står: «Norske Gaardnavne vart utgjeve med eitt band for kvart amt og eit band med forord og innleiing, slik at folk kunne kjøpe enkeltband.» Var det ikkje høve til å kjøpe halvband eller liknande au? Altso berre ein lut av amtet. Det vart det iallfall sidan. Síðhǫttr 21:10, 10 august 2007 (CEST)

Kristians Amt vart utgjeve i to halvband, dei andre amta fylte eitt band kvar. Eg veit at Asker og Bærum historielag har gjeve ut særtrykk, og det kan vere gjort fleire stader. Men det var kanskje dei to halvdelane av band IV du sikta til? Sjå elles Innleiingsbandet, <side><snr nr="IX">, 2. avsnitt som byrjar Da Værket skulde gjøres tilgjængeligt for en større Almenhed, maatte det indrettes saaledes, at det kunne sælges i mindre Dele - -. - Knut 21:33, 10 august 2007 (CEST)
Denne artikkelen var utvald som vekas artikkel i 2007.

Sjå òg Presentasjon eller Kategorioversyn av vekesartiklar i 2007

God artikkel[endre wikiteksten]

God artikkel[endre wikiteksten]

Medalje

Denne artikkelen er blitt diskutert og røysta fram til ein god artikkel på Wikipedia. Under kan du sjå den arkiverte diskusjonen om artikkelen.

Norske Gaardnavne[endre wikiteksten]

Kommentarar[endre wikiteksten]

God, informativ artikkel om verket frå det blei laga til våre dagar. --Ranveig 00:20, 20 mars 2007 (CET)

Røysting[endre wikiteksten]

  • For For Kort og grei, treng ikkje meire. Men eg saknar biografiar på dei mest kjende av personane nemnd i artikkelen. --Ekko 08:56, 18 juli 2007 (CEST)
  • For For, elles samd med Ekko. Trondtr 09:22, 18 juli 2007 (CEST).
  • For For, biografiane er forøvrig på plass --Ranveig 11:20, 4 august 2007 (CEST)
  • For For --Gunnernett 18:31, 18 august 2007 (CEST)

På veg til god artikkel[endre wikiteksten]

Dette synest eg er ein spennande artikkel om eit bokverk eg har sett i hylla på biblioteket og lurt litt på. Det eg sakner i artikkelen er litt om kva verka blir brukt til no og før. Kanskje ei skanna oppføring for den biletglade. Då vil han bli ein retteleg god artikkel. --Ranveig 01:02, 8 mars 2007 (CET)

Biletet (av Rygh) som vart sletta får vi ta inn att i 2013, når det vert fritt. No manglar artikkelen illustrasjonar. Eg utfordrar dykk som tek bilete! - Knut 13:51, 1 april 2007 (CEST)
Og kva vil du ha bilete av? Ein gard? --Ekko 16:21, 1 april 2007 (CEST)
Eg vil ha bilete av eit gardsnamn.
Sjølv ser eg for meg to måtar å fotografere gardsnamn på: 1) - eit bilete frå ei handskriven mellomalderkjelde (evt av ei mellomalderkjelde), plassert ved avsnittet Kjeldene for --. 2) - eit bilete av ein gard fotografert slik at biletet illustrerer gardsnamnet (t.d. Neset, Haugen, Eidet el.l.), plassert ved Drøftingar rundt gardsnamna. - Knut 16:57, 1 april 2007 (CEST)
Den einaste her i nærleiken er eg kjem på er
37. Bø. Udt. bø. -- Bø RB. 246. i Bønæ DN. V 340, 1412

i Synstæbøø DN. VI 425, 1416 Bøø NRJ. IV 90, 1528. [smst. 329, 1528]. 1593. Bøe 1578. Bhøe OC. 47. Bøe 1723 (2 Opsiddere).

Bœr m., Gaard.
Og det er jo ikkje så spanande? Men han ligg fint på ein liten haug ute på eit jorde. --Ekko 17:41, 1 april 2007 (CEST)
Elles har me
41. Morberg. Udt. mø2rrbær. -- i Maudraberghum RB. 109.Moerberg 1578. Morberrig 1593. Morberg 1723.M&bmaapeno;ðrubergar, af maðra f. "galium boreale, glat Engrøde" (numora, maure). Jfr. det paa 3 Steder paa Island forekommende GaardnavnM&bmaapeno;ðruvellir og Madrowell 1548 (antagelig Muvold i Bodin GN. 91).Planten anvendtes tidligere til Farvning af Uld o. lign. Se Bd. XVI S. 211og Hole GN. 67.
Men om eg finn maure der no veit eg ikkje. --Ekko 17:51, 1 april 2007 (CEST)
Frå Røyken har vi beskrivande gardsnamn i Solberg (gnr 10), Heggum (Hegg-heim), Gran, Fossum (heim ved foss), Gråteløkka (til å gråte over); og i Hurum Berg, Slottet. Dersom du greidde fotografere ein av desse gardane slik at vi gjetta namnet, var du god! Elles er gnr 23-24 Ølstad oppkalt etter Olve. Knut 18:07, 1 april 2007 (CEST)