Diskusjon:Rubén Serrano

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Hopp til navigering Hopp til søk

jeg tar denne på engelsk her også, siden jeg har gjort det på de andre språkene.

I call for a deletion of this article. It is part of a selfpromoting (?) spamming of more than 40 editions of wikipedia. Alle articles (except those on en: and es:) are created by anonymoums/unregistred first-edit-users, they have the same brief text.

Please also note that all his books are in spanish, and neither of them have been translated to your language. Thus he is not very relevant to readers of your laguage. I who write this is admin at no:wp as no:bruker:Orland. With greetings; --Orland 29. mai 2008 kl. 21:53 (CEST)


My name is Juan Carlos García and I'm es:usuario:selvinderan in es:wp. I am the author of this article. It's not selfpromoting spamming.
This article and others have been created to extend and to improve Wikipedia.
More information in Discusión Rubén Serrano es:wp
Published authors meet the criteria for inclusion in this Wikipedia. (Artiklar om forfattarar med utgjevne bøker sletter me ikkje). --Ranveig 1. juni 2008 kl. 14:35 (CEST)
Mr Garcia is probably the publisher of mr Serranos books. They are published by Selvínderan ([1]); a rather small publishing house, with hardly no google hits. Further documentation and argumentation is given as a reply to mr Garcia in the discussion that he refers to. Mbh --Orland 1. juni 2008 kl. 22:18 (CEST)
At forretningsdrivande ope eller løynd brukar wikipedia til marknadsføring er velkjend, men når mogleg marknadsføring har ei nøktern form, er det neppe noko stort problem. Her på nynorskwikipedia kan vi nesten ta det som eit kompliment. If this is selfpromoting, its no problem, because the article contains neutral facts. - Knut 1. juni 2008 kl. 22:31 (CEST)
Problemet er ikke at artikkelen finnes her på nn, det kan den isolert sett gjerne gjøre, ikke minst dersom det hadde vært noen nynorskskrivende wikifanter med sans for spanskspråklig fantasy som hadde opprettet den. Men når artikkelen blir systematisk spammet til alle wp-språkene mener jeg det i seg selv bør være grunn til å reagere. Se ellers Diskusjon:Mehmet Murat İldan for en tilsvarende sak. --Orland 1. juni 2008 kl. 22:43 (CEST)
Her skjønar eg ikkje argumentasjonen til Orland. Det er ikkje viktig kven som opprettar artiklar, det er jo difor dei som vil kan vera anonyme. Og i Noreg er det fleire seriøse småforlag som du knapt vil få Google-treff på. --Ekko 1. juni 2008 kl. 23:18 (CEST)
Viss forfattaren er "stor" nok til å ha ein eigen artikkel og artikkelen er høveleg leksikalsk sett, so spelar det sjølvsagt inga rolle kven som har skrive artikkelen. Samd med Ekko & co. --Harald Khan Ճ 1. juni 2008 kl. 23:41 (CEST)
Noe av det fine med wikipedia er selvsagt at alle kan opprette artikler om det de vil. Dette skal i prinsippet fungere selvregulerende over tid, i alle fall i wikiutgaver over kritisk masse. Foreløpig synes jeg det er grunn til å spørre om dere på nn:wp er tilfreds med Kategori:Spanske forfattarar? Synes dere at disse tre utgjør et troverdig bilde av spansk litteratur? Kan man forvente at alle wikipedias lesere forstår konseptet med at private innfall og pr-omsyn styrer artikkeloppretting? Er det vårt budskap at Serrano er viktigere enn Cervantes? --Orland 2. juni 2008 kl. 00:09 (CEST)
Her skal vere artikkel om Cervantes (og mange hundre emne til som er på lista over artiklar alle Wikipediar skal ha, og som framleis heilt vantar her, på snart femte året), men av det føl det ikkje at det ikkje nødvendigvis at det ikkje skal vere artikkel om Rubén Serrano.
Det kan vere problem at folk fartar rundt og legg inn artiklar om 'deira emne' på alle Wikipediar der dei kjem til (døme, sjekk ut interwikilistene i artiklane: Uetersen, Almazán, Kurów, Det puertoricanske sjølvstendepartiet (den siste er ikkje lagd inn her av nokon frå deira fold, men var lagd på ynksjelista av dei, og er rundt omkring på eit lass andre Wikipediar lagde inn av same personen/personane)) men så lenge artiklane har innhald på rett språk og er om eit emne som har artikkelhøgd og er nøytrale så kan eg ikkje sjå at det er grunnlag for å slette dei.
Det sagd, så har ikkje artikkelen akseptable kjelder. To av utlenkjene er til opne wikiar der dei som legg inn artikkelen på Wikipedia kan ha skrive artiklane sjølve (eg får ikkje opp biographicon.com, men denne artikkelen om nettstaden ber ikkje bod om at det kan vere noko god kjelde for artiklar her), den tredje er til ein blogg. --Jorunn 2. juni 2008 kl. 01:13 (CEST)
Sjå på en:Wikipedia:Articles for deletion/Rubén Serrano; og pl:Wikipedia:SDU/Rubén Serrano; og fr:Wikipédia:Pages protégées à la création/Juin 2008; og de:Wikipedia:Löschkandidaten/2. Juni 2008#Rubén Serrano. Mi røynsle etter å ha jobba med antispamming ei tid, er at det er de minste wikiutgavene som oftest motsetter seg å slette noe. Mbh --Orland 3. juni 2008 kl. 01:55 (CEST)
Og nå har artikkelen blitt slettet på hans egen hjemmebane (sjå es:Rubén Serrano), med begrunnelsen spamming/selfpromoting. Men dere står selvsagt fritt. Til slutt blir han sikkert bare stående igjen på finsk, latin og nynorsk? Beste helsing; --Orland 3. juni 2008 kl. 12:12 (CEST)
Eg skjønar ikkje denne kampanja di, men for å gjenta: det gjeld same retningsliner for alle. Forfattar er du om du har gjeve ut bok (ei bok på eige forlag tel ikkje). Er du forfattar kan du få artikkel, me gjev oss ikkje ut på kvalitetsvurdering av forfattarskapet så om det finnst kjelder for artikkelen får både Leo Tolstoi, Margit Sandemo og Rubén Serrano sine. Me skil heller ikkje på kva land forfattarar kjem frå. Og utsegn som «Til slutt blir han sikkert bare stående igjen på finsk, latin og nynorsk?» skal truleg karakterisere nynorsk wikipedia? Jau, me har ikkje angst for ikkje å vera mellom fleirtalet altid, og eg trur dei fleste her er stolte av det. --Ekko 3. juni 2008 kl. 14:14 (CEST)
Det ville føre for langt å gjøre fullt og bredt rede for «denne kampanja mi». Men litt kan jeg prøve. For meg er det viktig at wikipedia er til å stole på. Det gjelder både hva det skrives om, hvordan det skrives om det, og hva det ikke trenger å skrives om. Våre lesere må kunne stole på at leksikonet avspeiler det som er viktig og nødvendig å vite, slik har det i alle fall vært med papirleksikon, og slik er det vi arbeider med kvalitetskontroll og sletteresonnement på bokmålswikip. Verken på en eller nb regnes det for god tone å skrive om seg selv, og enda mindre er det akseptert å hausse opp seg selv. Det å spre en artikkel på mange wp-utgaver slik det her er gjort, må regnes som en form for opphaussing på samme måte som å skrive urimelig rosende, omfattende el.l., ettersom det sett under ett skapes et uriktig bilde av vedkommendes internasjonale betydning.
For Serranos vedkommende er det et tilleggsmoment at alt vi har sett til nå, tyder på at bøkene er utgitt på et såpass lite/ukjent forlagsnavn at det de facto må oppfattes som en form for eget forlag.
Du, Ekko, skriver også at «i Noreg er det fleire seriøse småforlag som du knapt vil få Google-treff på». Jeg er ikke enig i det. Det eneste seriøse norske forlaget (i betydning: i det borgerlige kretsløp og i nasjonal bokhandeldistribusjon) jeg kjenner som er uten hjemmeside er Heinesen forlag; og selv de gir 10 ganger så mange googletreff som Selvínderan, dersom du holder wp-relaterte treff utenfor.
Jeg er ikke sikker på hvordan det kan karakterisere nn:wp å bli satt i bås med finsk og latin-wp, men jeg vedkjenner meg at det var retorisk ment, ja. Jeg har grunnleggende sympati for (ja, endog aktiv og prinsippell tilslutning til) enhver som står opp mot majoritetspress, men jeg er oppriktig uforstående til denne insisteringen på at mannen fortjener omtale, selv etter at hans egne landsmenn mener at han er under minstemålet. --Orland 3. juni 2008 kl. 16:28 (CEST)
Sidan eg forstår latin dårleg og finsk endå dårlegare skal eg ikkje seie noko om kvaliteten på dei wikipediaene. Om nynorsk wikipedia kan eg seie at manglande artiklar er det største problemet. Vi er ikkje utsett for sjølvpromotering i same grad som bokmålswiki, så eg forstår at fokuset på det problemet er større der (jf t.d. 1 og 2, 3 og 4). Bokmålswikipediaen har dessutan vakse så fort, at den nok har komme til å dra med seg ein del feil. Eg har ved nokre høve peikt på feil i bokmålsartiklar ( t.d. 5, 6, 7), utan å få vidare respons.
Sidan wikipediaen vår er tynn på mange felt, t.d. Kategori:Spanske forfattarar, vert kategorien ubalansert slik han står i dag. Men når vi skal diskutere sletting, må vi følgje kriteria vi er blitt samde om når det gjeld kva som skal til for å få ein artikkel. Og heller bruke kreftene på å skrive nokre av dei viktige artiklane vi manglar. - Knut 3. juni 2008 kl. 18:25 (CEST)
Somme tider røper dei seg dei som skriv om seg sjølv, men dei skal ikkje vere så veldig utspekulerte for å unngå å verte oppdaga. Om ein let vere å ha eit brukarnamn som er heilt eller delvis samsvarande med emnet ein vil skrive om, eller redigerer uinnlogga frå ei IP-adresse som fortel kvar ein arbeider eller bur, og ikkje legg inn artikkelen så mange stader at det utløyser spamalarmen, og held seg nokonlunde på matta når det gjeld artikkelinnhaldet, så skal det mykje uflaks til før ein vert oppdaga.
Eg trur ikkje me (her snakkar eg for wikiane generelt, ikkje berre nn.wikipedia) har så veldig mykje styr på kva artiklar som er lagde inn av kven. Det me kan ha styring på er kva som faktisk står i artiklane, at det er nøytralt, etterretteleg og har ei leksikal form, at det er om eit emne som er over minstemålet, og at artikkelen er skriven på nynorsk.
Det er truleg massevis av artiklar på Wikipedia som er lagde inn av folk som skriv om seg sjølv eller noko dei er svært involvert i. Å slette artiklane til dei få som røper seg, berre fordi dei røper seg, trur eg ikkje særleg på. Me tener ikkje noko på å sende ut signal om at å vere fordekt løner seg. Det er likevel ingen veg rundt at alle artiklar må lesast gjennom og vurderast, uavhengig av kven som har skrive dei.
Eg har litt røynsle med fjerning av utlenkjer som er spamma krosswiki, og når det gjeld det så er det ikkje på dei mindre Wikipediane slike lenkjer oftast vert liggjande att til eg kjem dit. På t.d. spansk Wikipedia derimot, der har eg fått fjerne litt. --Jorunn 4. juni 2008 kl. 00:13 (CEST)