Forskingsdagane

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Forskingsdagane er ein nasjonal, årleg festival i regi av Noregs forskingsråd.

Mottoet for festivalen er å skape begeistring og forståing for forsking. Under festivalen blir forsking i praksis demonstrert for ulike målgrupper. Festivalen blir halde kvart år i veke 38 og 39. 2012 er attande året på rad festivalen går av stabelen. I 2012 varar den frå 19. til 30. september. Dei aller fleste arrangementa er gratis og opne for alle.

Bidragsytarane er universitet, høgskolar, forskingsinstitutt, biblioteke, museum og næringsliv som ønskjer å formidle til eit breitt publikum. Det er registrert om lag 200 arrangørar totalt. Det nasjonale sekretariatet for festivalen er ein del av Kommunikasjonsavdelinga i Noregs forskingråd og legg tilrette, koordinerer og lagar blest rundt arrangementa ved alle einskildinstitutsjonane. I tillegg står sekretariatet for ein del nasjonale arrangement som f.eks. opningsarrangement og nasjonal finale i Forskar grand prix. Sekretariatet har i 2012 2,5 årsverk.

Årlege tema[edit | edit source]

Forskingsdagane har kvart år eit samlande tema. Her er tema dei siste åra:

  • 2012: Samfunn
  • 2011: Kjemi
  • 2010: Forskingas verktøy
  • 2009: Berekraft og evolusjon
  • 2008: Miljøvennlig energi
  • 2007: Polaråret og globalisering
  • 2006: Med viten og vilje
  • 2005: Fysikk og design