Hierarki

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Sosialistisk framstilling av samfunnet som eit hierarki med pengemakta på toppen.

Hierarki er ein pyramide-liknande sosial eller funksjonell struktur med fleire lag, der toppen sentraliserer makta. Institusjonar som verksemder, kyrkjer, hærar og styresmakter er typiske hierarki. Mykje samfunnskritikk går ut på å stille spørsmål ved hierarkiske strukturar som blir sedde på som urettferdige. Hierarki betyr i slike samanhengar vanlegvis makt-hierarki eller maktstruktur.

Fordeling av velstand blir ofte bruka som eit mål på kor sosialt rettferdig eit samfunn er. Gini-koeffisienten måler økonomisk ulikheit i eit samfunn. Utvikla land ligg til vanleg mellom 0,2 og 0,5, med velferdsstatar som dei skandinaviske landa lågare og meir reint marknadsliberalistiske land som USA høgare på ulikheits-skalaen.

Sosial status representerer den evna eit individ har til å kontrollere eller innverke på andre menneske og institusjonar. Til skilnad frå økonomisk status er det vanskeleg å kvantifisere sosial status. Men sosial status kan bli offentleg anerkjend gjennom rangordningar som adelstitlar, geistlege titlar og akademiske titlar. Uformelt skjer dette gjennom ry.

Sjå og[endre | endre wikiteksten]

Kjelder[endre | endre wikiteksten]

Den engelskspråklege wikipediaen, art. Social hierarchy, som lesen 28. juni 2009.