Implosiv

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Ein implosiv er ein språklyd som blir uttala på følgjande vis:

Implosiven kan òg karakteriserast som ein glottalisk ingressiv oral lukkelyd.

I IPA-lydskrifta finst det fem symbol for stemde implosivar:

Det finst òg ustemde implosivar, som vi skriv med ein liten ring under eller over, til dømes [ɓ̥ ɗ̥] og [ɠ̊]. Symbola [ƥ ƭ ƈ ƙ ʠ] kan òg nyttast, men dei er ikkje godkjende av IPA.

Implosivar er vanlege i mange språk over heile verda. Mellom språk som har implosivar, kan nemnast nguni, fulfulde og vietnamesisk.