Jondal stavkyrkje

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Jondal stavkyrkje is located in Hordaland
Plasseringa til gamle Jondal stavkyrkje

Jondal stavkyrkje var ei stavkyrkje i Jondal i Hardanger, som vart riven i 1725. Då den neste kyrkja som vart bygd, vart riven i 1888, vart det funne tre rammetre av svilleramma til den gamle stavkyrkja, ei søyle og enkelte andre fragment. Desse var utan utskjeringar.

Historie[endre | endre wikiteksten]

Det finst ikkje noko grunnlag for ei detaljert datering av kyrkja. Ei kyrkje i Jondal dukkar for første gong opp i kjeldene i 1306, då ein "Jon prest i Jondal" er nemnt.[1] Det vart sagt i ei synfaring i 1665 at det "Behøves et nyt Spaantag paa Kirken paa nordre Side, hvortil ungefær kan medgaa 6000 Egespaan, eftersom ingen huggen Bord der kan faaes uden stor Bekostning".[2] Svalgangane vart tekne ned og sett opp på nytt i 1699-1701. I ein rapport frå 1709 heiter det at kyrkja var "en gammel Stavkirke, meget brøstfældig paa Tag, Stave og Stavlægjer."[2] I 1722 skal kyrkja ha vore "en ældgammel og i Grund forraadnet Stavkirke, hvorudi Tjenesten med allerstørste Livsfare forrettes, og især naar det blæser noget haardt".[2] I 1714 var det planlagt ei stor omvøle, men dette måtte ein slå frå seg fordi så mykje av treverket var rote. Kyrkja skal ha blitt riven i 1725. Den nye kyrkja stod ferdig i 1727.

Utsjånad[endre | endre wikiteksten]

I synfaringa i 1665 vert det nemnt at kyrkja hadde svalgang på nord- og sørsida.Kyrkja hadde ein innlagd himling, som vart utbetra 1702-1704. Svalgangane hadde to dører.

Fotnotar[endre | endre wikiteksten]

  1. "Jon prestr i Jonaðalle". Lorentz Dietrichson, De norske stavkirker (Kristiania og Kjøbenhavn, 1892), s. 444. Originalkjelde i Diplomatarium Norvegicum II, 81
  2. 2,0 2,1 2,2 Lorentz Dietrichson, De norske stavkirker (Kristiania og Kjøbenhavn, 1892), s. 444-445

Kjelder[endre | endre wikiteksten]

Bakgrunnsstoff[endre | endre wikiteksten]