Krka

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Krka er namnet på fleire elvar (på latin Corcoras):

  • Krka i Slovenia, sideelv til Sava i Slovenia.
  • Krka i Kroatia, elv som munnar ut i Adriahavet i Kroatia.
  • Gurk, sideelv til elva Drava i Austerrike, som på slovensk heiter Krka.

Krka d.d. er òg namnet på eit farmasøytisk firma i Novo Mesto i Slovenia, kalla opp etter dei slovenske elvane.


Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.