Lungekreft

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Lungekreft er ein vondarta neoplasi i lungene som er kjenneteikna ved ukontrollert cellevekst i lungeveva.

Utan medisinsk behandling kan veksten spreie seg utanfor lungene gjennom metastasering til nærliggjande vev og andre delar av kroppen. Kreft som oppstår i lungene blir kalla primær lungekreft. Desse er oftast karsinomar med opphav i epitelceller. Lungekreft kan delast inn i småcella og ikkje-småcella lungekreft. Dei vanlegaste symptoma er hosting (inkludert opphosting av blod), vekttap, dyspné og brystsmerter.

Storparten (80-90 %) av tilfella oppstår som følgje av langtidseksponering for tobakksrøyk. Kring 10-15 % av tilfella oppstår hjå personar som aldri har røyka. Desse tilfella skuldast ofte ein kombinasjon av genetiske faktorar og eksponering for radongass, asbest eller andre former for luftureining, til dømes passiv røyking. Lungekreft kan påvisast på eit radiogram eller tomogram av brystet. Diagnosen vert stadfesta med biopsi (vevsprøve).

Kjelder[endre | endre wikiteksten]