Målestokk

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Målestokk, eigentleg ein stokk med inndelt skala til måling av lengd, òg kalla mælestav.

kart brukast nemninga 'målestokk om tilhøvet mellom avstandar på ei teikning, eit kart eller ein modell og dei verkelege avstandane målt naturen.

Detaljerte plankart teiknast gjerne i målestokk 1:1 000, det vil seie at ein cm på kartet er 1000 cm - eller 10 m - i terrenget.

Økonomisk kartverk er teikna i målestokk 1:5 000. Turkartserien M711 og vanlege sjøkart til bruk etter kysten er teikna i målestokk 1:50 000.

Eit verdskart i eit vanleg skoleatlas kan ha målestokk ned i 1:100 000 000.

Vi seier at 1:50 000 er ein mindre målestokk enn 1: 5 000.