Mal:Infoboks kyrkje

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Infoboks kyrkje
kyrkje

{{Infoboks kyrkje
| namn = 
| bilete = 
| bilettekst = 
| land = 
| stat = 
| region = 
| fylke = 
| distrikt = 
| kommune = 
| kyrkjesamfunn = 
| bispedøme = 
| prosti = 
| fellesråd = 
| sokn = 
| innvigd = 
| endringar = 
| vigdtil = 
| kyrkjegard = 
| type = 
| periode = 
| arkitekt = 
| byggmeister = 
| teknikk = 
| materiale = 
| mål = 
| tårn = 
| støpul = 
| takryttar = 
| portal = 
| kor = 
| skip = 
| klokker = 
| preikestol = 
| døypefont = 
| altar = 
| altartavle = 
| orgel = 
| sitjeplassar = 
| diverse = 
| zoom = 
| commons = 
}}

Bruk[endre wikiteksten]

Malen er laga slik at dei linjene ein ikkje skriv noko på ikkje vert vist i artikkelen.

{{Infoboks kyrkje
| namn = om namnet er noko anna enn artikkelnamnet | bilete = bilete av kyrkja
| stad = kor kyrkja ligg
| dato = dato bilete er teke
| foto= fotograf
| kyrkjesamfunn = t.d. Den norske kyrkja, Den katolske kyrkja. Nokre forkortingar er moglege, som DNK, norske, katolsk...
| bispedøme =
| prosti =
| fellesråd = inndeling etter 2004
| sokn = kva sokn kyrkja høyrer til
| innvigd = dato og år, eller om lag år, kyrkja er innvigd (bygd)
| endringar = ei liste av kjende ombyggjingar gjeve med år og kva som vart gjort
| vigdtil = i katolsk tid vart kyrkjer vigd til helgenar eller guddommen
| kyrkjegard = er det kyrkjegard? Kvar er han og finst han framleis? Kjende personar som er gravlagde. Interessante gravstøtter
| type = kva type kyrkje er det? Kyrkje, stavkyrkje, domkyrkje, katedral osb.
| periode = arkitektonisk periode for bygget
| arkitekt = kven som opphavleg teikna bygget
| byggmeister = kven som opphavleg var byggmeister for bygget
| teknikk = korleis er bygget konstruert
| materiale = kva slags matriale er brukt i konstruksjonen
| mål = dei utvendige hovudmåla på konstruksjonen, eventuelle andre mål gjeve med kor, skip etc.
| tårn = konstruksjon som går frå bakken og opp, eventuelt gjennom tak
| støpul = frittståande konstruksjon for klokker
| takrytter = laust tårn plassert oppe på taket
| portal = dørinnramingar ved ytre eller indre dørar, og innvendige kor og prosesjonsportalar
| kor = konstruksjonsform, evetuelt konstruksjon av tak (kvelv, takstolar etc,)
| skip = konstruksjonsform (einskipa, fleirskipa, transept, takkonstruksjonar, jvelv, takstoler, tretak)
| preikestol = opplisting av preikestoler med år, kven som har laga dei, periode og kven som donerte
| døypefont = opplisting av døypefontar med år, kven som har laga dei, periode og kven som donerte
| altar = opplisting av altar med år, kven som har laga dei, periode og kven som donerte
| altartavle = opplisting av altartavler med år, kven som har laga dei, periode og kven som donerte
| sitjeplassar = om lag kor mange sitjeplassar det er i kyrkja
| diverse = ting ein gjerne vil ha med og som ikkje passar noko anna stad
| commons = eventuell kategori som er oppretta på commons
|}}