Hopp til innhald

Mal:Infoboks publikasjon

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Infoboks publikasjon
[sjå] [endra] [oppdater] Maldokumentasjon
Advarsel Åtvaring! Denne malen gjer bruk av svært kompliserte parametrar. Du bør ikkje redigere han med mindre du veit akkurat kva du gjer, og er førebudd på å rette opp att eventuell skade. Han skal derimot ikkje vere vanskeleg å bruke.

Alle felta i ruta nedanfor kan nyttast, men berre nokre få av dei er obligatoriske (sjå Obligatoriske felt). Nokre av felta overlappar kvarandre, sånn som til dømes «lokalavis for», «regionavis for» og «riksavis»; i desse tilfella skal berre eit av felta nyttast (sjå Overlappande felt).

MERK: Opplagstal vert forsøkt henta frå Mal:Opplagstal norske aviser, og overstyrer evt. oppgivne parameter for opplag og opplagsår.

{{Infoboks publikasjon
|farge=000000
|namn=
|undertittel=
|bilete=
|type=
|format=
|språk=
|målform=
|lokalavis for=
|regionavis for=
|riksavis=
|riksaviskommentar=
|eigarskap=
|første trykk=
|opphald i produksjonen=
|siste trykk=
|opplag=
|opplagsår=
|adresse=
|postnummer=
|stad=
|ansvarleg redaktør=
|ansvarleg redaktørår=
|politisk redaktør=
|politisk redaktørår=
|nyhenderedaktør=
|nyhenderedaktørår=
|kulturredaktør=
|kulturredaktørår=
|feature-redaktør=
|feature-redaktørår=
|produksjonsredaktør=
|produksjonsredaktørår=
|administrasjonsredaktør=
|administrasjonsredaktørår=
|utanriksredaktør=
|utanriksredaktørår=
|debattredaktør=
|debattredaktørår=
|politisk posisjon=
|issn=
|laussalpris=
|laussalprisår=
|nettstad=[http://www.xxx.no xxx.no]
}}

Obligatoriske felt

[endre wikiteksten]

I dømeboksen nedanfor vert berre dei obligatoriske felta nytta. Alle desse felta må nyttast for at informasjonsboksen skal virke:
Informasjonsboksen er vist til høgre

Dag og Tid
TypeVekeavis
FormatTabloid
Første trykk1962
EigarskapDag og Tid A/S
RedaksjonskontorPilestredet 8
Postnummer0130
StadOslo
Ansvarleg redaktørSvein Gjerdåker  (2005)
NettstadDagogtid.no
DØME

{{Infoboks publikasjon
|namn=Dag og Tid
|type=Vekeavis
|format=[[Tabloidformat|Tabloid]]
|eigarskap=Dag og Tid A/S
|første trykk=[[1962]]
|adresse=Pilestredet 8
|postnummer=0130
|stad=Oslo
|ansvarleg redaktør=Svein Gjerdåker
|ansvarleg redaktørår=2005
|nettstad=[http://www.dagogtid.no Dagogtid.no]
}}

MERK! I det her dømet har vi utelate alle felt som ikkje er i bruk. Det er ikkje naudsynt; felta kan vere med, so lenge det ikkje står noko informasjon på dei. (Det er kanskje til og med ein fordel, sidan andre brukarar kan fylle inn meir nyttig informasjon seinare utan å måtte leite opp den her hjelpesida.)

Overlappande felt

[endre wikiteksten]

Nokre av felta overlappar kvarandre, sånn som til dømes «lokalavis for», «regionavis for» og «riksavis»; i desse tilfella skal berre eit av felta nyttast. I dømet under vert berre «lokalavis» nytta. Merk òg at «språk» ikkje er i bruk, sidan det er overfladisk å fortelje at målformen nynorsk er norsk :-)

Informasjonsboksen er vist til høgre

Firda
TypeDagsavis
FormatTabloid
Første trykk1917
Opphald i produksjonenNS-styrt
1940 - 1945
MålformNynorsk
Lokalavis forSunnfjordregionen
EigarskapA-pressa
Opplag11 634 (2014) 
RedaksjonskontorFirdavegen 12
Postnummer6800
StadFørde
Ansvarleg redaktørJan Atle Stang  (2003)
NyhenderedaktørSigurd Løseth
NettstadFirda.no
DØME

{{Infoboks publikasjon
|farge=000066
|namn=Firda
|bilete=
|type=Dagsavis
|format=[[Tabloid]]
|språk=
|målform=[[Nynorsk]]
|lokalavis for=[[Sunnfjord]]regionen
|regionavis for=
|riksavis=
|eigarskap=[[A-pressa]]
|første trykk=[[1917]]
|opphald i produksjonen=[[Nasjonal Samling|NS]]-styrt<br />[[1940]] - [[1945]]
|siste trykk=
|opplag=14 008
|opplagsår=2005
|adresse=Firdavegen 12
|postnummer=6800
|stad=[[Førde]]
|ansvarleg redaktør=[[Jan Atle Stang]]
|ansvarleg redaktørår=2005
|politisk redaktør=
|politisk redaktørår=
|nyhenderedaktør=
|nyhenderedaktørår=
|kulturredaktør=
|kulturredaktørår=
|politisk posisjon=
|issn=
|laussalpris=
|laussalprisår=
|nettstad=[http://www.firda.no Firda.no]
}}

MERK! I det her dømet har vi ikkje utelate nokon av dei felta som ikkje er i bruk. Det er ikkje naudsynt; felta kan utelatast for å spare arbeid. (Men det er kanskje ein fordel å ha dei der, sidan andre brukarar kan fylle inn meir nyttig informasjon seinare utan å måtte leite opp den her hjelpesida.