Mal:Kjelde www

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Gå til: navigering, søk
[sjå] [endra] [oppdater] Template-info.svg Maldokumentasjon


Bruk[endre wikiteksten]

Vert brukt når det er lite som er kjend om forfattarskapet til ei side (med dagens dato)

{{Kjelde www |url= |tittel= |vitja= |format= |verk= }}

Vert brukt til referanse til nettavis

{{Kjelde www |url= |tittel= |vitja= |utgjevar= | dato=}}

Brukar etternamn, førenamn (med dagens dato)

{{Kjelde www |url= |tittel= |vitja= |etternamn= |førenamn= |forfattar_url= |medforfattarar= |dato= |år= |månad= |format= |verk= |utgjevar= |sider= |språk= |arkiv_url= |arkivdato= |sitat= }}

Brukar forfattar (med dagens dato)

{{Kjelde www |url= |tittel= |vitja= |forfattar= |forfattar_url= |medforfattarar= |dato= |år= |månad= |format= |verk= |utgjevar= |sider= |språk= |arkiv_url= |arkivdato= |sitat= }}

Brukar vitjingsdato, etternamn, førenamn

{{Kjelde www |url= |tittel= |vitja_månad_dag= |vitjingsår= |etternamn= |førenamn= |forfattar_url= |medforfattarar= |dato= |år= |månad= |format= |verk= |utgjevar= |sider= |språk= |arkiv_url= |arkivdato= |sitat= }}

Bruke vitjingsdato, forfattar

{{Kjelde www |url= |tittel= |vitja_månad_dag= |vitjingsår= |forfattar= |forfattar_url= |medforfattarar= |dato= |år= |månad= |format= |verk= |utgjevar= |sider= |språk= |arkiv_url= |arkivdato= |sitat= }}

Alle paramtrar, horisontalt format (slett dei du ikkje treng)

{{Kjelde www |url= |tittel= |vitja= |vitja_månad_dag= |vitja_dag_månad= |vitjingsår= |forfattar= |etternamn= |førenamn= |forfattar_url= |medforfattarar= |dato= |år= |månad= |format= |verk= |utgjevar= |sider= |språk= |doi= |arkiv_url= |arkivdato= |sitat= }}

Alle paramtarar, vertikalt format
{{Kjelde www
|url = PÅKREVD FELT
|tittel = PÅKREVD FELT
|vitja = BETINGA PÅKREVD
|vitja_dag_månad = BETINGA PÅKREVD
|vitja_månad_dag = BETINGA PÅKREVD
|vitjingsår = BETINGA PÅKREVD
|forfattar = 
|etternamn = 
|førenamn = 
|forfattar_url = 
|medforfattarar = 
|utgivelsesdato = 
|år = 
|månad = 
|format = 
|verk =
|utgjevar = 
|sider = 
|språk = 
|doi = 
|arkiv_url = 
|arkivdato = 
|sitat = 
}}

Påkrevde parametrar[endre wikiteksten]

 • url: URL til ein Internett-publikasjon.
 • tittel: tittel til ein Internett-publikasjon.

For å lage ein wikilenka vitjingsdato:

 • vitja: Full dato for når sida vart vitja, formattert som [[26. juni]] [[2017]]. Kan vere wikilenka.

For å lage ein vitjingsdato ved hjelp av vitja_månad_dag eller vitja_dag_månad paramtrane:

 • vitja_månad_dag og vitjingsår: månad og dag for når publikasjonen vart vitja. Til dømes, "vitja_månad_dag = juni 26.", og "vitjingsår = 2017" gjev: Henta den juni 26., 2017.
 • vitja_dag_månad og vitjingsår: månad og dag for når publikasjonen vart vitja. Til dømes, "vitja_dag_månad = 26. juni", og "vitjingsår = 2017" gjev: Henta den 26. juni 2017.

Frivillige parametrar[endre wikiteksten]

 • forfattar: forfattar
  • etternamn produserar saman med førenamn : etternamn, førenamn
  • forfattar_url samarbeidar anten med forfattar eller med etternamn & førenamn for å lenke til den riktig wikipediaartikkelen.
  • medforfattarar: tillet fleire forfattarar. (Dersom det er fleire likestilte forfattarar, oppgje alle via parameteren forfattar).
 • utgjevingsdato: Full utgjevingsdato, her på formatet: [[26. juni]] [[2017]].
  • ELLER: år': utgjevingsår, månad: Namnet til månaden. Viss du óg spesifiserer dagen, bruk utgjevingsdato istaden. Kan ikkje vere wikilenka.
 • format: Format, til dømes: ODF eller PDF. HTML er implisitt viss ikkje anna er spesifisert.
 • verk: Viss denne publikasjonen er ein del av eit større verk, oppgje namnet til det verket.
 • utgjevar: utgjevar, viss det er ein.
 • sider: pp. 5–7: Første side og frivillig siste side. Dette er for å liste sider som er relevante for sitatet, ikkje det totale talet på sider i boka. Dette er spesielt nyttig for PDF format, der sidene kan lenkast til med #page=tal anker lagt til på slutten av ein URL:
  sider = [http://www.example.org/file.pdf#page=123 p. 123]
 • språk: språket som vert nytta i publikasjonen (Ikkje spesifiser norsk).
 • doi: Eit digital object identifier for dokumentet, slik som 10.1038/news070508-7
  • doitekst: Viss doi'en inneheld nokre bokstavar som må utelatast, bruk "doitekst" for den komplette versjonen. Sjå {{doi}}: "id" er det same som "doi" og "label" er "doitekst"
 • arkiv_url: URL til ein arkivert publikasjon (krev arkivdato)
 • arkivdato: dato for når publikasjonen vart arkivert (krev arkiv_url), i [[26. juni]] [[2017]].
 • sitat: Relevant sitat frå ein Internett-publikasjon.

TemplateData[endre wikiteksten]

Ingen beskrivelse.

Malparametre

Parameter Beskrivelse Type Status
URL url

Adressa til sida.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Streng påkrevd
Tittel tittel

Tittelen på sida.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Streng påkrevd
Arkiv-URL arkiv_url

Lenkje dersom nettsida er arkivert i t.d. web.archive.org.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Streng valgfri
Arkivdato arkivdato

Kva tid nettsida vart arkivert.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Dato valgfri
Forfattar forfattar

Kven har skrevet sida?

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Streng anbefalt
Etternamn etternamn

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Ukjent foreldet
Forfattar_url forfattar_url

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Ukjent foreldet
Førenamn førenamn

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Ukjent foreldet
Medforfattarar medforfattarar

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Ukjent foreldet
Utgjeve utgjeve

Når vart artikkelen utgjeve?

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Dato anbefalt
Dato dato

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Ukjent foreldet
År år

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Ukjent foreldet
Månad månad

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Ukjent foreldet
Editor editor

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Ukjent foreldet
Språk språk

Kva for eit språk er kjelda skrevet på?

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Streng anbefalt
Format format

Kva for eit format har kjelda? T.d. PDF.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Ukjent valgfri
Verk verk

Viss denne publikasjonen er del av eit større verk, oppgje namnet på verket

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Streng foreldet
Sider sider

Første og frivillig siste side. Dette er for å liste sider som er relevante for sitatet, ikkje det totale talet på sider i boka.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Streng valgfri
Utgjevar utgjevar

Kven har gjeve ut kjelda?

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Streng anbefalt
DOI doi

Eit digital obect identifier for dokumentet, t.d. 10.1038/news070508-7

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Streng valgfri
Doitekst doitekst

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Ukjent valgfri
Vitja vitja

Kva for ein dato vitja du kjelda?

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Dato anbefalt
Vitjingsår vitjingsår

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Ukjent foreldet
Vitja_månad_dag vitja_månad_dag

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Ukjent foreldet
Vitja_dag_månad vitja_dag_månad

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Ukjent foreldet
Sitat sitat

Eit relevant sitat fra sida.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Streng valgfri
Kommentar kommentar

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Ukjent valgfri