Mal:Kjelde www

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
[sjå] [endra] [oppdater] Maldokumentasjon


Bruk[endre wikiteksten]

Vert brukt når det er lite som er kjend om forfattarskapet til ei side (med dagens dato)

{{Kjelde www |url= |tittel= |vitja= |format= |verk= }}

Vert brukt til referanse til nettavis

{{Kjelde www |url= |tittel= |vitja= |utgjevar= | dato=}}

Brukar etternamn, førenamn (med dagens dato)

{{Kjelde www |url= |tittel= |vitja= |etternamn= |førenamn= |forfattar_url= |medforfattarar= |dato= |år= |månad= |format= |verk= |utgjevar= |sider= |språk= |arkiv_url= |arkivdato= |sitat= }}

Brukar forfattar (med dagens dato)

{{Kjelde www |url= |tittel= |vitja= |forfattar= |forfattar_url= |medforfattarar= |dato= |år= |månad= |format= |verk= |utgjevar= |sider= |språk= |arkiv_url= |arkivdato= |sitat= }}

Brukar vitjingsdato, etternamn, førenamn

{{Kjelde www |url= |tittel= | |vitja= |etternamn= |førenamn= |forfattar_url= |medforfattarar= |dato= |år= |månad= |format= |verk= |utgjevar= |sider= |språk= |arkiv_url= |arkivdato= |sitat= }}

Bruke vitjingsdato, forfattar

{{Kjelde www |url= |tittel= |vitja= |forfattar= |forfattar_url= |medforfattarar= |dato= |år= |månad= |format= |verk= |utgjevar= |sider= |språk= |arkiv_url= |arkivdato= |sitat= }}

Alle paramtrar, horisontalt format (slett dei du ikkje treng)

{{Kjelde www |url= |tittel= |vitja= |forfattar= |etternamn= |førenamn= |forfattar_url= |medforfattarar= |dato= |år= |månad= |format= |verk= |utgjevar= |sider= |språk= |doi= |arkiv_url= |arkivdato= |sitat= }}

Alle paramtarar, vertikalt format
{{Kjelde www
|url = 
|tittel =
|vitja = 
|forfattar = 
|etternamn = 
|førenamn = 
|forfattar_url = 
|medforfattarar = 
|utgjevingsdato = 
|dato =
|år = 
|månad = 
|format = 
|verk =
|utgjevar = 
|sider = 
|språk = 
|doi = 
|arkiv_url = 
|arkivdato = 
|sitat = 
}}

Forklaring av parametrar[endre wikiteksten]

  • url: URL til ein Internett-publikasjon.
  • tittel: tittel til ein Internett-publikasjon.

For å lage ein wikilenka vitjingsdato:

  • vitja: Full dato for når sida vart vitja, formattert som [[29. september]] [[2023]].
  • forfattar: forfattar
    • etternamn produserar saman med førenamn : etternamn, førenamn
    • forfattar_url samarbeidar anten med forfattar eller med etternamn & førenamn for å lenke til den riktig wikipediaartikkelen.
    • medforfattarar: tillet fleire forfattarar. (Dersom det er fleire likestilte forfattarar, oppgje alle via parameteren forfattar).
  • dato eller utgjevingsdato: Full utgjevingsdato, her på formatet: [[29. september]] [[2023]].
    • ELLER: år: utgjevingsår, månad: Namnet til månaden. Viss du óg spesifiserer dagen, bruk dato/utgjevingsdato istaden. Kan ikkje vere wikilenka.
  • format: Format, til dømes: ODF eller PDF. HTML er implisitt viss ikkje anna er spesifisert.
  • verk: Viss denne publikasjonen er ein del av eit større verk, oppgje namnet til det verket.
  • utgjevar: utgjevar, viss det er ein.
  • sider: pp. 5–7: Første side og frivillig siste side. Dette er for å liste sider som er relevante for sitatet, ikkje det totale talet på sider i boka. Dette er spesielt nyttig for PDF format, der sidene kan lenkast til med #page=tal anker lagt til på slutten av ein URL:
    sider = [http://www.example.org/file.pdf#page=123 p. 123]
  • språk: språket som vert nytta i publikasjonen (Ikkje spesifiser norsk).
  • doi: Eit digital object identifier for dokumentet, slik som 10.1038/news070508-7
    • doitekst: Viss doi'en inneheld nokre bokstavar som må utelatast, bruk "doitekst" for den komplette versjonen. Sjå {{doi}}: "id" er det same som "doi" og "label" er "doitekst"
  • arkiv_url: URL til ein arkivert publikasjon (krev arkivdato)
  • arkivdato: dato for når publikasjonen vart arkivert (krev arkiv_url), i [[29. september]] [[2023]].
  • sitat: Relevant sitat frå ein Internett-publikasjon.

TemplateData[endre wikiteksten]

Inga skildring.

Malparametrar[Handsam maldokumentasjon]

ParameterSkildringTypeStatus
URLurl URL link

Adressa til sida.

Strengpåkravd
Titteltittel title

Tittelen på sida.

Strengpåkravd
Arkiv-URLarkiv_url archiveurl

Lenkje dersom nettsida er arkivert i t.d. web.archive.org.

Strengvalfri
Arkivdatoarkivdato archivedate

Kva tid nettsida vart arkivert.

Datovalfri
Forfattarforfattar author author1

Kven har skrive sida?

Strenggjeven som framlegg
etternamnetternamn last last1

inga skildring

Ukjendforeldet
forfattar_urlforfattar_url authorlink

inga skildring

Ukjendforeldet
førenamnførenamn first first1

inga skildring

Ukjendforeldet
medforfattararmedforfattarar author2

inga skildring

Ukjendforeldet
datodato

Kva tid vart kjelda gjeven ut?

Datoforeldet
årår year

inga skildring

Ukjendforeldet
månadmånad month

inga skildring

Ukjendforeldet
editoreditor redaktør

inga skildring

Ukjendforeldet
Språkspråk language

Kva for eit språk er kjelda skriven på?

Strenggjeven som framlegg
Formatformat

Kva for eit format har kjelda? T.d. PDF.

Ukjendvalfri
Verkverk

Viss denne publikasjonen er del av eit større verk, oppgje namnet på verket

Strengforeldet
Sidersider pages

Første og frivillig siste side. Dette er for å liste sider som er relevante for sitatet, ikkje det totale talet på sider i boka.

Strengvalfri
Utgjevarutgjevar publisher

Kven har gjeve ut kjelda?

Strenggjeven som framlegg
DOIdoi

Eit digital obect identifier for dokumentet, t.d. 10.1038/news070508-7

Strengvalfri
doitekstdoitekst

inga skildring

Ukjendvalfri
Vitjavitja accessdate

Kva for ein dato vitja du kjelda?

Datogjeven som framlegg
vitjingsårvitjingsår accessyear

inga skildring

Ukjendforeldet
Sitatsitat quote

Eit relevant sitat fra sida.

Strengvalfri
kommentarkommentar comment

inga skildring

Ukjendvalfri