Mal:Kjelde www

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Jump to navigation Jump to search
[sjå] [endra] [oppdater] Template-info.svg Maldokumentasjon


Bruk[endre wikiteksten]

Vert brukt når det er lite som er kjend om forfattarskapet til ei side (med dagens dato)

{{Kjelde www |url= |tittel= |vitja= |format= |verk= }}

Vert brukt til referanse til nettavis

{{Kjelde www |url= |tittel= |vitja= |utgjevar= | dato=}}

Brukar etternamn, førenamn (med dagens dato)

{{Kjelde www |url= |tittel= |vitja= |etternamn= |førenamn= |forfattar_url= |medforfattarar= |dato= |år= |månad= |format= |verk= |utgjevar= |sider= |språk= |arkiv_url= |arkivdato= |sitat= }}

Brukar forfattar (med dagens dato)

{{Kjelde www |url= |tittel= |vitja= |forfattar= |forfattar_url= |medforfattarar= |dato= |år= |månad= |format= |verk= |utgjevar= |sider= |språk= |arkiv_url= |arkivdato= |sitat= }}

Brukar vitjingsdato, etternamn, førenamn

{{Kjelde www |url= |tittel= | |vitja= |etternamn= |førenamn= |forfattar_url= |medforfattarar= |dato= |år= |månad= |format= |verk= |utgjevar= |sider= |språk= |arkiv_url= |arkivdato= |sitat= }}

Bruke vitjingsdato, forfattar

{{Kjelde www |url= |tittel= |vitja= |forfattar= |forfattar_url= |medforfattarar= |dato= |år= |månad= |format= |verk= |utgjevar= |sider= |språk= |arkiv_url= |arkivdato= |sitat= }}

Alle paramtrar, horisontalt format (slett dei du ikkje treng)

{{Kjelde www |url= |tittel= |vitja= |forfattar= |etternamn= |førenamn= |forfattar_url= |medforfattarar= |dato= |år= |månad= |format= |verk= |utgjevar= |sider= |språk= |doi= |arkiv_url= |arkivdato= |sitat= }}

Alle paramtarar, vertikalt format
{{Kjelde www
|url = 
|tittel =
|vitja = 
|forfattar = 
|etternamn = 
|førenamn = 
|forfattar_url = 
|medforfattarar = 
|utgivelsesdato = 
|år = 
|månad = 
|format = 
|verk =
|utgjevar = 
|sider = 
|språk = 
|doi = 
|arkiv_url = 
|arkivdato = 
|sitat = 
}}

Forklaring av parametrar[endre wikiteksten]

 • url: URL til ein Internett-publikasjon.
 • tittel: tittel til ein Internett-publikasjon.

For å lage ein wikilenka vitjingsdato:

 • vitja: Full dato for når sida vart vitja, formattert som [[20. juni]] [[2018]].
 • forfattar: forfattar
  • etternamn produserar saman med førenamn : etternamn, førenamn
  • forfattar_url samarbeidar anten med forfattar eller med etternamn & førenamn for å lenke til den riktig wikipediaartikkelen.
  • medforfattarar: tillet fleire forfattarar. (Dersom det er fleire likestilte forfattarar, oppgje alle via parameteren forfattar).
 • utgjevingsdato: Full utgjevingsdato, her på formatet: [[20. juni]] [[2018]].
  • ELLER: år': utgjevingsår, månad: Namnet til månaden. Viss du óg spesifiserer dagen, bruk utgjevingsdato istaden. Kan ikkje vere wikilenka.
 • format: Format, til dømes: ODF eller PDF. HTML er implisitt viss ikkje anna er spesifisert.
 • verk: Viss denne publikasjonen er ein del av eit større verk, oppgje namnet til det verket.
 • utgjevar: utgjevar, viss det er ein.
 • sider: pp. 5–7: Første side og frivillig siste side. Dette er for å liste sider som er relevante for sitatet, ikkje det totale talet på sider i boka. Dette er spesielt nyttig for PDF format, der sidene kan lenkast til med #page=tal anker lagt til på slutten av ein URL:
  sider = [http://www.example.org/file.pdf#page=123 p. 123]
 • språk: språket som vert nytta i publikasjonen (Ikkje spesifiser norsk).
 • doi: Eit digital object identifier for dokumentet, slik som 10.1038/news070508-7
  • doitekst: Viss doi'en inneheld nokre bokstavar som må utelatast, bruk "doitekst" for den komplette versjonen. Sjå {{doi}}: "id" er det same som "doi" og "label" er "doitekst"
 • arkiv_url: URL til ein arkivert publikasjon (krev arkivdato)
 • arkivdato: dato for når publikasjonen vart arkivert (krev arkiv_url), i [[20. juni]] [[2018]].
 • sitat: Relevant sitat frå ein Internett-publikasjon.

TemplateData[endre wikiteksten]

Inga skildring.

Malparametrar

Parameter Skildring Type Status
URL urlURLlink

Adressa til sida.

Standard
tom
Døme
tom
Autoverdi
tom
Streng påkravd
Tittel titteltitle

Tittelen på sida.

Standard
tom
Døme
tom
Autoverdi
tom
Streng påkravd
Arkiv-URL arkiv_urlarchiveurl

Lenkje dersom nettsida er arkivert i t.d. web.archive.org.

Standard
tom
Døme
tom
Autoverdi
tom
Streng valfri
Arkivdato arkivdatoarchivedate

Kva tid nettsida vart arkivert.

Standard
tom
Døme
tom
Autoverdi
tom
Dato valfri
Forfattar forfattarauthorauthor1

Kven har skrive sida?

Standard
tom
Døme
tom
Autoverdi
tom
Streng gjeven som framlegg
Etternamn etternamnlastlast1

inga skildring

Standard
tom
Døme
tom
Autoverdi
tom
Ukjend foreldet
Forfattar_url forfattar_urlauthorlink

inga skildring

Standard
tom
Døme
tom
Autoverdi
tom
Ukjend foreldet
Førenamn førenamnfirstfirst1

inga skildring

Standard
tom
Døme
tom
Autoverdi
tom
Ukjend foreldet
Medforfattarar medforfattararauthor2

inga skildring

Standard
tom
Døme
tom
Autoverdi
tom
Ukjend foreldet
Utgjeve utgjevedate

Kva tid vart artikkelen gjeven ut?

Standard
tom
Døme
tom
Autoverdi
tom
Dato gjeven som framlegg
Dato dato

inga skildring

Standard
tom
Døme
tom
Autoverdi
tom
Ukjend foreldet
År åryear

inga skildring

Standard
tom
Døme
tom
Autoverdi
tom
Ukjend foreldet
Månad månadmonth

inga skildring

Standard
tom
Døme
tom
Autoverdi
tom
Ukjend foreldet
Editor editor

inga skildring

Standard
tom
Døme
tom
Autoverdi
tom
Ukjend foreldet
Språk språklanguage

Kva for eit språk er kjelda skriven på?

Standard
tom
Døme
tom
Autoverdi
tom
Streng gjeven som framlegg
Format format

Kva for eit format har kjelda? T.d. PDF.

Standard
tom
Døme
tom
Autoverdi
tom
Ukjend valfri
Verk verk

Viss denne publikasjonen er del av eit større verk, oppgje namnet på verket

Standard
tom
Døme
tom
Autoverdi
tom
Streng foreldet
Sider siderpages

Første og frivillig siste side. Dette er for å liste sider som er relevante for sitatet, ikkje det totale talet på sider i boka.

Standard
tom
Døme
tom
Autoverdi
tom
Streng valfri
Utgjevar utgjevarpublisher

Kven har gjeve ut kjelda?

Standard
tom
Døme
tom
Autoverdi
tom
Streng gjeven som framlegg
DOI doi

Eit digital obect identifier for dokumentet, t.d. 10.1038/news070508-7

Standard
tom
Døme
tom
Autoverdi
tom
Streng valfri
Doitekst doitekst

inga skildring

Standard
tom
Døme
tom
Autoverdi
tom
Ukjend valfri
Vitja vitjaaccessdate

Kva for ein dato vitja du kjelda?

Standard
tom
Døme
tom
Autoverdi
tom
Dato gjeven som framlegg
Vitjingsår vitjingsåraccessyear

inga skildring

Standard
tom
Døme
tom
Autoverdi
tom
Ukjend foreldet
Vitja_månad_dag vitja_månad_dag

inga skildring

Standard
tom
Døme
tom
Autoverdi
tom
Ukjend foreldet
Vitja_dag_månad vitja_dag_månad

inga skildring

Standard
tom
Døme
tom
Autoverdi
tom
Ukjend foreldet
Sitat sitatquote

Eit relevant sitat fra sida.

Standard
tom
Døme
tom
Autoverdi
tom
Streng valfri
Kommentar kommentarcomment

inga skildring

Standard
tom
Døme
tom
Autoverdi
tom
Ukjend valfri