Mal:Levde

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Hopp til navigering Hopp til søk

Denne malen blir brukt i biografiar om folk som er døde til å visa fram dato på rett måte, leggja personen inn i fødd- og dødekategoriar og sortera dei rett i kategoriar.

Parametrar[endre wikiteksten]

Dette er alle parametrane ein kan bruka i malen, med ei kort forklaring:

{{Levde
| 1 = 
| 2 = 
| 3 = 
| 4 = 
| 5 = 
| fødenamn = 
| fødestad = 
| dødsstad = 
| fødd ca = 
| føddår2 = 
| dødsår2 = 
}}

Forklaring:

 1 = fødselsdato. Her kan du skriva "?" om han er ukjend eller "ca." om året ikkje er nøyaktig fastslått.
 fødd ca=Her kan du skriva "ja" om datoen du har oppgjeve over ikkje er nøyaktig fastslått.
 2 = fødselsår. 
 føddår2=Om det er snakk om fleire moglege fødselsår, kan du leggja inn eit anna her.
 3 = dødsdato. Som med 1.
 død ca=Som med fødd ca
 4 = dødsår
 5 = sortering i kategoriane (Etternamn, Førenamn)
 dødsår2= Som med føddår2
 fødenamn= Om du vil oppgje eit fødenamn først i parentesen
 fødestad= Om du vil oppgje fødestad i parentesen. Legg til preposisjon sjølv.
 dødsstad= Som med fødestad.

Døme på bruk av malen[endre wikiteksten]

Set han inn like etter namnet på personen, med parentes før og etter, slik:

 ({{levde|1. januar|1901|30. desember|1974|Etternamn, Førenamn}}) 

Dette blir sjåande slik ut:

 (1. januar 190130. desember 1974)

Artikkelen malen er lagt inn i blir automatisk lagd inn i kategoriane kategori:fødde den 1. januar, kategori:fødde i 1901, kategori:døde den 30. desember og kategori:døde i 1975, sortert etter etternamnet. Om inkje namn blir lagt inn, blir artikkelen sortert som vanleg, etter tittel.

Unntak[endre wikiteksten]

  • Om personen skal sorterast etter første namnet i artikkeltittelen, kan det siste feltet stå blankt.

{{levde|1. januar|1901|30. desember|1974}}

  • Om du ikkje kjenner fødsels- eller dødsdagen, skriv eit spørsmålsteikn i feltet for det:

{{levde|?|1913|15. februar|1991|Vigdal, Ragnar}}

  • Om dato eller årstal er ukjend for fødsel og/eller død, kan du anten skriva "ca." i eitt av, eller begge, datofelta, eller fylla ut eit felt som legg inn "ca." framfor dato og år:

{{levde|ca.|1000|ca.|1042}}

{{levde|ca.|1000|24. desember|1042}}

{{levde|fødd ca=ja|12. juni|1000|død ca=ja|24. desember|1042}}

{{levde|fødd ca=ja|?|1000|død ca=ja|24. desember|1042}}

Om føde- eller dødsår går over ein periode, kan du legga inn føddår2 og/eller dødsår2:

{{levde|?|1000|føddår2=1001|?|1042|dødsår2=1045}}

Detaljar[endre wikiteksten]

Du kan òg skrive inn fødenamn, fødestad og dødsstad:

{{levde|1. januar|1901|30. desember|1974|Etternamn, Førenamn|fødenamn = Fødenamn|fødestad=i/på der personen vart fødd|dødsstad=i/på der person døydde}}

fødd Fødenamn, fødd 1. januar 1901 i/på der personen vart fødd, død 30. desember 1974 i/på der person døydde

{{levde|1. januar|1901|30. desember|1974|Etternamn, Førenamn|fødestad=i/på der personen vart fødd|dødsstad=i/på der person døydde}}

Eit døme: {{levde|1. januar|1901|30. desember|1974|Nordmann, Ole|fødestad=på [[Røros]]|dødsstad=i [[Trondheim]]}}

ser slik ut: fødd 1. januar 1901 på Røros, død 30. desember 1974 i Trondheim