Mobil

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Mobil kan vera:

  • ei forkorting for mobiltelefon
  • namnet på oljeselskapet Mobil, som i 1999 fusjonerte med Exxon og vart til Exxon Mobil
  • eit anna ord for uro (ein rørleg skulptur med mange delar)
  • eit adjektiv som tyder transportabel, flyttbar

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.