Hopp til innhald

Multiplikasjonstabell

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Ein multiplikasjonstabell (òg kjend som gangetabell, som blir nytta for å lære skulebarn multiplikasjon) er ein tabell der kolonnane og radene er namngjevne med tala som skal multipliserast, og verdien i kvar celle er produktet av rad- og kolonnenamna.

× 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45
4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60
5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90
7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105
8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120
9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99 108 117 126 135
10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
11 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110 121 132 143 154 165
12 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180
13 13 26 39 52 65 78 91 104 117 130 143 156 169 182 195
14 14 28 42 56 70 84 98 112 126 140 154 168 182 196 210
15 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225

For å rekne ut 3×6 følgjer ein kolonnen (eller raden) 3 eller 6 er i, for så å ta ut talet der dei kryssar, i dette tilfellet talet 18.

Gangetabellen inneheld ikkje utrekningar med talet 0, fordi 0 gangar eit reelt tal alltid er 0.

Den delen av tabellen der faktorane er i området opp til og inkludert 10, kallast gjerne den vesle gangetabellen. Emolette (av nedertysk enmalens, som tyder «eingong ein») eller molett er eit eldre namn på den vesle multiplikasjonstabellen.