Nomenklatur

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Nomenklatur er nemninga på eit regelverk for bruk av namn eller fagord (av latin nomenclatio, «nemning»).

Omgrepet vert brukt i ulike samanhengar:

Det vert òg brukt om den sovjetiske nemninga nomenklatura, brukt om leiinga i partiet og staten.


Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.