Paritetsbit

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
7 databitar byte med paritetsbit
partalsparitet oddetalspariet
0000000 00000000 10000000
1010001 11010001 01010001
1101001 01101001 11101001
1111111 11111111 01111111

Ein paritetsbit er eit binært tal som indikerer om talet på bitar med verdi 1 i ei gruppe bitar er eit partal eller oddetal. Paritetsbitar er brukt som den enklaste forma for feilfinning.

Det er to typar paritetsbitar: partalsparitetsbit og oddetalsparitetsbit. Ein partalsparitetsbit er sett til 1 dersom talet på einarar i ei gruppe bitar er eit oddetal, slik vert det totalt sett eit partal av einarar medrekna paritetsbiten. Ein oddeparitetsbit er sett til 1 dersom talet på einarar i ei samling bitar er eit partal, slik vert det totalt sett eit oddetal av einarar medrekna paritetsbiten.