Hopp til innhald

Pauli ord

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Paulus i Athen. Måleri av ukjend målar frå 1800-talet.

Pauli ord i utsegn som «å seie eit Pauli ord til ein», tyder å seie si ærlege meining til vedkomande, vanlegvis ei meining som er av det strenge eller kritiske slaget. «Pauli» er den latinske måten å lage genitiv på av namnet Paulus, så Pauli ord ville etter norsk bøyingsmønster ha vore Paulus' ord, eller Paulus sine ord.

Bakgrunnen for omgrepet Pauli ord, som skal ha vore nytta i Noreg allereie på byrjinga av 1600-talet, reknar ein med er kapittel 17 i Apostelgjerningane i Bibelen. Her vert det skildra korleis Paulus talar strengt til epikureiske og stoiske vismenn i Athen for at dei skal halde seg til den eine og sanne Gud.

«Pauli ord», Store norske leksikon, 14. februar 2009, henta 26. august 2015