Presse

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Presse er eit fleirtydig omgrep som har med verbet å pressa å gjera. Det kan mellom anna visa til:


Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.