Pyknoklin

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Skjematisk oppdeling av vatn/sjø.

Pyknoklin er ei grenseflate mellom to vasslag som har ulik tettleik. Forskjellen kan skuldast ulikt saltinnhald eller ulik temperatur.

Pyknoklin-laget i havet er sona mellom overflatevatn og djuppvasslaget. Det er ikkje eit eige lag, men ein overgangssone der overflatevatn gradvis går over til djupvasslag. Rundt 18 % av havvolumet er pyknoklin.[treng kjelde]