Russisk-svenske krigar

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Russisk-svenske krigar vert nytta om krigar utkjempa mellom Sverige og Russland:

Namn Resultat
1 Dei svensk-novgorodske krigane Novgorodsk siger
2 Den russisk-svenske krigen 1495–1497 Uklårt
3 Den russisk-svenske krigen 1554–1557 Status quo
4 Livlandskrigen (1558–1582) Svensk siger
5 Den nordiske tjuefemårskrigen (1590-1595) Svensk siger
6 Den russisk-svenske krigen 1656–1658 Status quo
7 Den store nordiske krigen (1700–1721) Russisk siger
8 Den russisk-svenske krigen 1741–1743 Russisk siger
9 Den russisk-svenske krigen 1788–1790 Status quo
10 Finskekrigen (1808–1809) Russisk siger

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.