Spark

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Spark visa til:

  • Sparking med foten
  • Sparkstytting eller spark – ein liten slede på tynne meier, lokalt òg brukt i konkurransesamanheng
  • Spark – musikkalbum frå 2011, med Marit Larsen
  • Spark Point – eit kupert nes på Sør-Shetlandsøyane

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.