Sputnik

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Sputnik er eit russisk ord som tyder "reiseven". Omgrepet har fleire tydingar:

  • Sputnik-programmet var namnet på ei rekkje russiske romsondar og bemanna romferder.
  • Sputnik 1 var ein del av Sputnik-programmet, og var den fyrste kunstige satellitten som vart sendt ut i verdsrommet nokonsinne.
  • Sputnik er artistnamnet til den norske musikaren Knut T. Storbukås

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.