Student

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Studentar på Tekniska högskolan i Helsingfors.
Studentrevy i Oslo i 1909.
Studentar i festhabitt, 1811, Berlin og Frankfurt an der Oder.

Student er ein person som tek utdanning, særleg på høgskule- eller universitetsnivå. Ofte er det somme særlege føremoner av både nasjonal og internasjonal karakter knytt til det å vere registrert som student ved ein lærestad, som til dømes reduksjon i billettprisen på kollektivtransport, gunstige lån og rett til stipend for å finansiere studiane, rett til særlege studentbustader, rett til helseteneste ved studiestaden og anna.

Det finst ikkje nokon internasjonal status eller definisjon på «student». Kvar stat eller land fastsett sjølv kva som vert kravd i dei ulike samanhengane, og nemninga «student» er til dømes ikkje rettsleg verna i Noreg. Men nokre organ av internasjonal karakter har definert nokre felles karakteristikkar, og ein ikkje-kommersiell organisasjon for reiselivet, ISIC Association under UNESCO, står attom eit internasjonalt student-indentiteskort, ISIC, international student identity card eller carte d'identité étudiante internationale.

Studenttradisjonar[endre | endre wikiteksten]

For studentar ved universiteta har det frå gamalt av vore knytt tradisjonar og førestillingar om eit serleg studentliv i fridom og fest, og både klede, luer og anna har markert studentane som ei særskild gruppe i fleire høve. Mykje av dette høyrer no soga til, og i Noreg er det vel mest russefeiringa som kan minne om den særstoda studentane inntok i samfunnet i gamle dagar. I tidlegare tider var examen artium, altså det som no kan samanliknast med avgangseksamen frå vidaregåande skule, ein såkalla studenteksamen som førebudde for eit universitetsstudium.

Sjå òg[endre | endre wikiteksten]

Bakgrunnsstoff[endre | endre wikiteksten]