The Number of the Beast

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

The Number of the Beast er ei engelsk nemning som viser til nummeret ein set i samanheng med Dyret i Openbaringa, 666. Det er blitt brukt som tittel for visse engelskspråklege verk, til dømes:


Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.