Tone

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Gå til: navigering, søk

Ordet tone kan ha fleire tydingar:

  • I lingvistikk (språkvitskap) er tone bruka som omgrep på tydingsskiljande tonehøgd i språklege ytringar, sjå fonologisk tone.
  • I musikk er tone bruka om den grunnleggjande melodiske eininga — sjå tone i akustikk.
  • Ein kan òg bruke ordet «tone» om musikalsk klang, sjå tonekvalitet.
  • I fargelæra kan tone bli bruka om lys- og fargeavskugningar, sjå fargetone.
  • «Tone» er òg eit kvinnenamn, sjå namnet Tone.
  • Ordet «tone» kan òg referere til skikk og bruk eller etikette.

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.