Tverrsum

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Gå til: navigering, søk

Tverrsummen til eit naturleg tal er summen av sifra i talet. Til dømes er tverrsummen til 453 lik 4 + 5 + 3 = 12. Når tverrsummen til eit tal inneheld fleire siffer, kan ein fortsetje med å ta tverrsummen av resultatet til ein har eit einsifra tal. Dette talet blir kalla den minste tverrsummen til talet. Den minste tverrsummen til 453 er tverrsummen til 12, nemleg 1+2=3.

Tverrsummen er i einskilde tilfelle nyttig å regne ut.

  • Eit tal er deleleg med 3 viss og berre viss tverrsummen er deleleg med 3.
  • Eit tal er deleleg med 9 viss og berre viss tverrsummen er deleleg med 9. Det er det same som at den minste tverrsummen er lik 9.

Tverrsummen kan òg brukast til å sjekke om eit reknestykke har vorte riktig utført. Viss a ganga med b gjev c som resultat, vil den minste tverrsummen av produktet av tverrsummen av a og b vere lik den minste tverrsummen av c. Årsaka er at tverrsummane er kongruente med dei opphavlege tala modulo 9, såg at modulær aritmetikk kan brukast.

Kjelder[endre | endre wikiteksten]