Utbytting

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Utbytting på nynorsk peikar i retning av urettvis fordeling av verdiar, og i vert praksis brukt om arbeidsfolk som får låg løn for arbeidet i høve til verdien av det arbeidet dei gjer. Eit døme er utbytting av ulovlege innvandrarar som i nokre høve har slavelignande arbeidstilhøve.