Wikipedia:Tabellar

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Dette er ei rettleing for korleis ein kan lager tabellar i wiki. For meir avansert hjelp, kan du sjå på den engelske Meta-artikkelen om tabellar.

For å byrja ein tabell i wikitekst skriv du uttrykket
{| først på ei linje. Det tilsvarar <table> i HTML. Etter byringa kan du skriva class="wikitable" om du vil. Dette gjev deg ein fin tabell til bruk i artiklar. Utan wikitable får du ein tabell utan farge eller linjer.

Slik lagar du overskrift på tabellen:
|+Namn på tabell
Slik lagar du overskrift til kolonnane:
! Celle 1 !! Celle 2 !! Celle 3
Slik legg du til innhald i cellene (dette blir i rad 1)
| Innhald celle 1 || Innhald celle 2 || Innhald celle 3
mellom radene skal du ha eit mellomrom. Slik:
|-
Så kan du starta med rad to
| Innhald celle 1 || Innhald celle 2 || Innhald celle 3
Du avsluttar med
|}
som tilsvarar </table> i HTML.

Døme. Du kan kopiera dette inn i ein artikkel du jobber med og fylla ut med innhald.

{| class="wikitable"
|+ Eksempel
! Celle 1 !! Celle 2 !! Celle 3
|-
| Innhald celle 1 || Innhald celle 2 || Innhald celle 3
|-
| Innhald celle 1, rad 2 || Innhald celle 2, rad 2 || Innhald celle 3, rad 2
|-
|}

Slik vert det:

Eksempel
Celle 1 Celle 2 Celle 3
Innhald celle 1 Innhald celle 2 Innhald celle 3
Innhald celle 1, rad 2 Innhald celle 2, rad 2 Innhald celle 3, rad 2


Nå skal eg vise deg i praksis. Dette er kjeldekoden:

{| class="wikitable"
! Artikkel !! Veke 25 !! Veke 29 !! Veke 30 !! Veke 31 !! Veke 32 !! Veke 33 !! Veke 34
|-
|[[Homer Simpson]] || 6.9kB || 8.4kB || — || — || — || — || —
|-
|[[Marge Simpson]] || 6.4kB || 6.7kB || — || — || — || — || —
|-
|[[Bart Simpson]]  || 6.5kB || 6.8kB || — || — || — || — || —
|-
|[[Lisa Simpson]]  ||—|| 7.1kB || — || — || — || — || —
|-
|[[Maggie Simpson]]||—|| 1.4kB || — || — || — || — || —
|}

Slik vert det sjåande ut:

Artikkel Veke 25 Veke 29 Veke 30 Veke 31 Veke 32 Veke 33 Veke 34
Homer Simpson 6.9kB 8.4kB
Marge Simpson 6.4kB 6.7kB
Bart Simpson 6.5kB 6.8kB
Lisa Simpson 7.1kB
Maggie Simpson 1.4kB

Når du kan dette, kan du sette inn mer avanserte ting som fargar, bordar o.l. Les m:MediaWiki_User's_Guide:_Using_tables.

Bakgrunnsfargar[endre wikiteksten]

Desse fargane kan du ha som bakgrunnsfargar:
Du skriv {| style="background-color: #fargekode;" osv.....
333333 444444 666666 888888 AAAAAA CCCCCC DDDDDD
222222 442222 662222 882222 AA2222 CC2222 EE2222
224422 444422 664422 884422 AA4422 CC4422 EE4422
226622 446622 666622 886622 AA6622 CC6622 EE6622
228822 448822 668822 888822 AA8822 CC8822 EE8822
22AA22 44AA22 66AA22 88AA22 AAAA22 CCAA22 EEAA22
22CC22 44CC22 66CC22 88CC22 AACC22 CCCC22 EECC22
22EE22 44EE22 66EE22 88EE22 AAEE22 CCEE22 EEEE22
222244 442244 662244 882244 AA2244 CC2244 EE2244
224444 444444 664444 884444 AA4444 CC4444 EE4444
226644 446644 666644 886644 AA6644 CC6644 EE6644
228844 448844 668844 888844 AA8844 CC8844 EE8844
22AA44 44AA44 66AA44 88AA44 AAAA44 CCAA44 EEAA44
22CC44 44CC44 66CC44 88CC44 AACC44 CCCC44 EECC44
22EE44 44EE44 66EE44 88EE44 AAEE44 CCEE44 EEEE44
222266 442266 662266 882266 AA2266 CC2266 EE2266
224466 444466 664466 884466 AA4466 CC4466 EE4466
226666 446666 666666 886666 AA6666 CC6666 EE6666
228866 448866 668866 888866 AA8866 CC8866 EE8866
22AA66 44AA66 66AA66 88AA66 AAAA66 CCAA66 EEAA66
22CC66 44CC66 66CC66 88CC66 AACC66 CCCC66 EECC66
22EE66 44EE66 66EE66 88EE66 AAEE66 CCEE66 EEEE66
222288 442288 662288 882288 AA2288 CC2288 EE2288
224488 444488 664488 884488 AA4488 CC4488 EE4488
226688 446688 666688 886688 AA6688 CC6688 EE6688
228888 448888 668888 888888 AA8888 CC8888 EE8888
22AA88 44AA88 66AA88 88AA88 AAAA88 CCAA88 EEAA88
22CC88 44CC88 66CC88 88CC88 AACC88 CCCC88 EECC88
22EE88 44EE88 66EE88 88EE88 AAEE88 CCEE88 EEEE88
2222AA 4422AA 6622AA 8822AA AA22AA CC22AA EE22AA
2244AA 4444AA 6644AA 8844AA AA44AA CC44AA EE44AA
2266AA 4466AA 6666AA 8866AA AA66AA CC66AA EE66AA
2288AA 4488AA 6688AA 8888AA AA88AA CC88AA EE88AA
22AAAA 44AAAA 66AAAA 88AAAA AAAAAA CCAAAA EEAAAA
22CCAA 44CCAA 66CCAA 88CCAA AACCAA CCCCAA EECCAA
22EEAA 44EEAA 66EEAA 88EEAA AAEEAA CCEEAA EEEEAA
2222CC 4422CC 6622CC 8822CC AA22CC CC22CC EE22CC
2244CC 4444CC 6644CC 8844CC AA44CC CC44CC EE44CC
2266CC 4466CC 6666CC 8866CC AA66CC CC66CC EE66CC
2288CC 4488CC 6688CC 8888CC AA88CC CC88CC EE88CC
22AACC 44AACC 66AACC 88AACC AAAACC CCAACC EEAACC
22CCCC 44CCCC 66CCCC 88CCCC AACCCC CCCCCC EECCCC
22EECC 44EECC 66EECC 88EECC AAEECC CCEECC EEEECC
2222EE 4422EE 6622EE 8822EE AA22EE CC22EE EE22EE
2244EE 4444EE 6644EE 8844EE AA44EE CC44EE EE44EE
2266EE 4466EE 6666EE 8866EE AA66EE CC66EE EE66EE
2288EE 4488EE 6688EE 8888EE AA88EE CC88EE EE88EE
22AAEE 44AAEE 66AAEE 88AAEE AAAAEE CCAAEE EEAAEE
22CCEE 44CCEE 66CCEE 88CCEE AACCEE CCCCEE EECCEE
22EEEE 44EEEE 66EEEE 88EEEE AAEEEE CCEEEE EEEEEE

Denne artikkelen bygger på «Tabeller» frå Wikipedia på bokmål