Aktiv effekt

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Aktiv effekt er den reelle delen av effekten i ein elektrisk krins eller komponent. Når impedansen er kompleks vert straum og spenning faseforskyvd i høve til kvarandre. Omgrepet er mykje nytta i samband med vekselstraum med fast frekvens, som til dømes innan elnettet, men det vert òg nytta for vilkårlege kurveformer, som til dømes den aktive delen av straumen til ein høgtalar frå ein effektforsterkar.

Døme[endre | endre wikiteksten]

Om ein påtrykkjer ei spenning V på ein last med kompleks impedans

,

der R er reelldelen av impedansen, og X er den reaktive delen av impedansen (induktiv eller kapasitiv), vil den aktive delen av lasten absorbera ei effekt

der er effektivverdien til spenninga. Energien som vert absorbert vert konvertert til termisk energi. Dette er grunnen til at elektrisk motstandar vert varme når det går straum i dei.

Bibliografi[endre | endre wikiteksten]

  • Carter, G.W. og Richardson, A., Techniques of circuit analysis, Cambridge Univ. Press, 1972.
  • Clement, P.R. og Johnson, W.C., Electrical engineering science, McGrew-Hill, 1960.
  • Dorf, R.C. og Svoboda, J.A., Introduction to electric circuits, 5. utg., John Wiley & Sons, 2001.
  • Edminister, J.A., Electric circuits, 1. utg., McGrew-Hill, 1965.
  • Hayt, W.H. og Kemmerley, J.E., 5. utg., McGrew-Hill.1993.
  • Ivison, J.M., Electric circuit theory, Van Norstrand Reinhold Australia, 1977.

Sjå òg[endre | endre wikiteksten]