Induktans

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Hopp til navigering Hopp til søk

Induktans er den eigenskapen ved ein elektrisk krins at han gjev opphav til ei elektrisk spenning i krinsen sjølv (retta mot straumretninga) og i andre elektriske krinsar i nærleiken, når den elektriske straumen i krinsen endrar seg. Dette vert kalla «sjølvinduktans», respektivt «gjensidig induktans».

SI-eininga for induktans er weber/ampere, som har fått namnet Henry, med symbol H. Tidlegare vart denne storleiken kalla «induksjonskoeffisienten» eller berre «induksjon».

Sjølvinduktans[endre | endre wikiteksten]

Sjølvinduktansen til ein spole er definert som

,

der er den magnetisk flukskoplinga, i er straumen gjennom spolen, N er talet på vindingar, Φ er den magnetiske fluksen og er permeabiliteten til kjerna i spolen, der er permeabilitet i vakuum og er den relative permeabilitet til kjernematerialet. I ein spole med luftkjerne er .

Når det går ein tidsvarierande straum gjennom ein spole med induktanse L er den induserte motspenninga

.

Den induserte spenninga er retta i motset retning av straumen gjennom spolen og vil difor motverka ei endring av straumen gjennom spolen. Denne eigenskapen vert nytta i elektriske filter.

Gjensidig induktans[endre | endre wikiteksten]

To spolar med sjølvindusktans and og gjensidig induktans .

På grunn av at den magnetiske fluksen spreier seg utover i rommet vert galvanisk skilde spolar kopla til einannan med ein gjensidig induktans M. Når det går ein straum i den eine krinsen vert det indusert ei spenning

,

i den andre krinsen. Tilsvarande når det går ein straum i den andre krinsen vert det indusert ei spenning

,

i den fyrste krinsen. Gjensidig induktans ligg til grunn for transformatorar og elektriske generatorar og motorar. Gjensidig induktans kan òg føra til problem, som til dømes interferens mellom elektriske signal i ulike leiarar i elektriske kablar eller banar på krinskort.

Kjelder[endre | endre wikiteksten]

  • Franco, S., Electric circuits fundamentals, Saunder College Publ., 1995.