An

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

An eller AN har fleire tydingar:

  • An eller Anu er ein gudeskikkelske i mesopotamsk mytologi.
  • Avisa Nordland, ei norsk avis, har denne forkortinga.

I ord og uttrykk:

  • an- føre vokal i greske ord eller i greske nydanningar tyder «ikkje-» eller «u-». Ein finn prefikset i til dømes analfabet og anarki.
  • an- innan medisin har same opphav og tydar «mangel på» eller «forutan». Døme er anemi og anoreksi.
  • an kan vera ei tysk forstaving i samband med verb (til dømes angå, gå an) og substantiv (til dømes anslag, anstrøk). Den tyske forstavinga tyder eigentleg «på». Det vert òg nytta som adverb for å uttrykke berøring (til dømes legge an, komme an).

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.