Diskusjon:Samiske språk

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Hopp til navigering Hopp til søk

Inndeling[endre wikiteksten]

Føreslår å ha ein bolk om hovudinndeling/underdeling av samiske språk på fonologisk og leksikalsk grunnlag. -- Olve 30. nov. 2005 kl. 23:31 (UTC)

Du meiner historisk, rekonstruksjon? Det må i tilfelle vere under dette avsnittet: "Overgangen frå ursamisk til moderne samisk". Trondtr 30. nov. 2005 kl. 23:37 (UTC).
Historisk, rekonstruksjon? Ikkje nødvendigvis — det kan godt vera synkront òg; tenkte vel så mykje på ordgeografi à la Oskar Bändle, karakteristiske grammatiske drag og ei oppsummering av konsekvensane av dette for i praksis og på eit vis som ikkje-spesialistar får auge på. Det kan godt gjerast under bolken du føreslår. Eventuelt kan det gjerast nærme toppen i ein bolk med namn som «inndeling», «gruppering» eller liknande.. :-) Olve 30. nov. 2005 kl. 23:53 (UTC)

Russland i 5000 år[endre wikiteksten]

Eg skulle gjerne sett ein dokumentasjon på dette, og eg synst heller ikkje det passar inn i ein språkartikkel.stykkjet 18. april 2006 kl. 08:43 (UTC)

Eg gjekk ut i frå at den setninga var vandalisme, og vi sletta det også (i lag med teksten vbvbvmvbnvb eller kva det var). Sjølve saka er litt meir samansett enn den setninga vi fjerna, og sannsynlegvis slik: Samane sine forfedre kom til Nordkalotten etter siste istid. De skifta språk til vesturalsk for kanskje 5000 år sidan. Austersjøfinsk og samisk skilde seg frå kvarandre som språk med innverknad frå baltarar og germanarar for kanskje 3000 år sidan (dette er ikkje mitt spesialfelt, eg må sjå nærare på åra). Men å skilje mellom "Russland" og andre land for 5000 år sidan er sjølvsagt anakronistisk. Trondtr 18. april 2006 kl. 10:12 (UTC).

Samsvarsbøying av adjektiv[endre wikiteksten]

(Bortsett från att adjektiva i samisk retter sig ikkje etter substantiva) Er det slik? "Av alle språk i verda er det berre i dei samiske og dei austersjøfinske språka der adjektiva rettar seg etter substantiva, utan at substantiva samtidig har genus."

 • Moteksempel eg veit:
  • Even, Evenki (og flere andre tungusiske språk)
  • Nivkh
  • Itelmen
  • Greenlandic
  • Armensk
  • Kayardild

Michael.riessler 29. oktober 2011 kl. 20:24 (CEST)

Nemnde sitat har no blitt skjult i artikkelen, [1]. Sju hav (diskusjon) 5. november 2019 kl. 10:36 (CET)

skriftleg kjelde til samisk språk, frå 1553?[endre wikiteksten]

"reisa [til] eit engelsk skip gjorde til Kolahalvøya i 1553, noko som resulterte i den eldste skrivne kjelda vi har for noko samisk språk", skriv ein annan artikkel på wiki-nynorsk.
Finst ei kjelde (som er notabel/ wiki-notabel), slik at påstanden kan tas med i herværende artikkel? Helsing Sju hav (diskusjon) 5. november 2019 kl. 10:29 (CET)
Herværende artikkel nyttar år "1597" (utan at referanse er på plass, kan ein seie). Sju hav (diskusjon) 5. november 2019 kl. 10:47 (CET)
Artikkel har referanse (på riktig årstall), no [2]. Sju hav (diskusjon) 5. november 2019 kl. 14:08 (CET)

En-wiki [3] skriv at reisen begynte i 1556, og at lista vart skrivd i 1557.
Kjelda som vår artikkel brukar, skriv så "tidleg som" juni 1556.
(Kanskje nokon av deire bør spørre på den engelske diskusjonssiden.) Helsing Sju hav (diskusjon) 6. november 2019 kl. 02:58 (CET)
Eg har no spurt på tysk-wiki om dette.
(For øvrig nyttar en-wiki og tysk-wiki, namnet "Stephen Borough".) Helsing Sju hav (diskusjon) 6. november 2019 kl. 13:43 (CET)
år 1557, sier ekspertisen hos tysk-wiki.
Årstall for offentleg-gjeringa, fleire ti-år seinere, stadfestast
av den samme ekspertisen. Helsing Sju hav (diskusjon) 7. november 2019 kl. 12:07 (CET)
Sjå det var godt granskingsarbeid! --Ranveig (diskusjon) 7. november 2019 kl. 13:49 (CET)
Hos tysk-wiki hadde brukar:Michael.riessler, svaret.
Og utan den nye artikkelen til brukar:Trondtr, så
hadde nok saken vært mindre kjent. Helsing Sju hav (diskusjon) 7. november 2019 kl. 16:52 (CET)

alternativ når forening har namn på svensk, latin, kinesisk eller fransk[endre wikiteksten]

En slags vitenskapelig forening i et land der svensk og finsk er likeverdige språk,
har foreningens namn på fleire språk.
Jeg mener at da kan nynorsk wikipedia velge å bruke det svenske namnet (når teksten i referansen står på engelsk, men det franske namnet blir brukt).
Finsk-ugriska sällskapet.
Société Finno-Ougrienne.
(Jeg mener at man ikke skal la det gå prestisje i saken.
Det kan hende at med tiden får man innspill fra folk som ikke er på mailing-lista til meg eller til toneangivende administrator.) Helsing Sju hav (diskusjon) 5. november 2019 kl. 23:22 (CET)

Det er slik at sjølve foreininga (som er den sentrale foreininga når det gjeld forsking på samiske og andre uralske språk) har namn på 5 språk, men publikasjonane ho gjev ut har to av dei 5 språka på tittelbladet (fransk og finsk). Derfor altså. Trondtr (diskusjon) 8. november 2019 kl. 18:57 (CET)

Hvor mange er for eller i mot at vi bør kanskje velge å skrive det svenske navnet her, i staden for det franske?[endre wikiteksten]

(Jeg tror at synet som er motsatt av mitt, skal kunne klare å skaffe mellom åtte og 20 stemmer, i løpet av ei uke.
Deretter bør "mitt" syn kunne få et flertall i løpet av mellom to måneder og 30 måneder.)
Når jeg er spør om hvem som er for eller i mot, så "insisterer" jeg på at ein samtidig kommer med en grunngiving av sitt syn, for at "stemmen" skal telle.

 • Det svenske namnet, bør velges er mitt syn. Min begrunnelse er blant annet: Wikipedia-lesarer er ikke et utprega "universitets-publikum", eller et publikum som hovedsaklig består av universitets-utdanna personar som er vant til å lese forsknings-rapporter på fransk. (Kanskje wikipedia-brukarar kan finne ut det nynorske namnet på foreningen. Hvis det ikke går, så heller jeg mot at det såvidt er "bedre" å bruke det engelske namnet enn det franske.)

For øvrig håper jeg at det ikke oppfattes som om jeg legger "for mye" prestisje i denne saken. Derimot,
innrømmer er jeg at denne saken synes å være en sak (av "veldig få" saker) hvor argument fra brukar:Trondtr, ikke overbeviser meg helt. For øvrig synes jeg at forklaringen han gir, er ganske klår.
Hele denne (lille?) "saken", er relativt interessant! Helsing Sju hav (diskusjon) 8. november 2019 kl. 19:58 (CET)/ Sju hav (diskusjon) 8. november 2019 kl. 20:00 (CET)

"Først dei siste tiåra har dette biletet endra seg."[endre wikiteksten]

Hvilke tiår er det snakk om? og/eller Hvordan endra biletet seg? Helsing Sju hav (diskusjon) 6. november 2019 kl. 02:45 (CET)