Domstolane i Noreg

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Domstolane i Noreg er den dømmande makta i Noreg. To av domstolane er tekne med i GrunnlovaRiksretten og Høgsterett. Dei andre domstolane er oppretta ved formell lov.

Domsstolstrukturen i Noreg[endre | endre wikiteksten]

Dei vanlege domstolane

  • Høgsterett
  • Lagmannsrettane
  • Tingrettane. Fram til 1. januar 2003 vart tingretten kalla forhøyrsrett, skifterett, namsrett, skjønsrett eller vergemålsrett etter kva slags saker som var til førehaving. Men frå og med 2003 skal berre nemninga tingrett nyttast.

Militære domstolar i Noreg[endre | endre wikiteksten]

I militære straffesaker inngår følgjande domstoler:

Særdomstolar i Noreg[endre | endre wikiteksten]

Administrativt ansvar for domstolane[endre | endre wikiteksten]

Domstoladministrasjonen har det administrative ansvaret for alle domstolane i landet.

Domstolliknande forvaltingsorgan[endre | endre wikiteksten]

Organ som Trygderetten og Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker er ikkje domstolar, men domstolliknande forvaltingsorgan.

Bakgrunnsstoff[endre | endre wikiteksten]