Holomorf funksjon

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Ein holomorf funksjon eller analytisk funksjon er når ein funksjon av ein kompleks variabel er deriverbar i kvart punkt innanfor eit område.

Definisjon[edit | edit source]

Med ein funksjon ƒ av komplekse variablar med ein enkel kompleks variabel, så er den deriverte av ƒ i eit punkt z0 i område til funksjonen definert av grensa

Kjelder[edit | edit source]