Hopp til innhald

Id

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Oppslagsordet id kan ha fleire tydingar:

  • Id ul-fitr, ei muslimsk høgtid som markerer slutten på fastemånaden ramadan.
  • Id ul-adha, ei muslimsk høgtid til minne om profeten Ibrahim si vilje til å ofra Ismael, sonen sin, til Gud.
  • Id, ein av dei tre delane av kvar menneske sitt medvit i Sigmund Freud sine teoriar.
  • Id av norrønt íð, strev, ihuge - «premie for id og dugleik».
  • Id, eit anna namn på fisken vederbuk, Leuciscus idus, ein karpefisk som lever i ferskvatn.
  • ID, ei forkorting for namnet på delstaten Idaho i USA.

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.