Integralrekning

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Integralrekning går ut på å finne den formelen som har ein gitt formel til derivert. Eit anna ord for integrering er antiderivasjon.

I koordinatsystem er integralet av ein funksjon lik arealet mellom grafen til funksjonen, x-aksen og eventuelle andre givne grenseverdiar.

Døme:

, der C er ein konstant.

Dette er eit såkalla ubestemt integral. Om det vert give to grenseverdiar, x=a og x=b, er integralet mellom desse linjene, det bestemte integralet frå a til b. Då vert a (den lågaste grensa) skrive under integralteiknet og b (den høgste grensa) skrive over teiknet.

Her kan ein rekna utanom konstanten C sidan denne vert trekt frå seg sjølv.