Hopp til innhald

Klasse

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Ein klasse er ei gruppa av individ eller ting som har visse eigenskapar felles som skil dei frå andre grupper.

Omgrepet vert brukt i mange ulike samanhengar:

  • ein samfunnsklasse er ei sosial gruppa av menneske som har nokolunde dei same materielle forholda og /eller same ståstad i eit sosialt hierarki.
  • biologisk klasse er ein kategori som vert brukt for å dela inn individ i den biologiske systematikken.
  • ein skuleklasse er ei gruppa av elevar eller studentar som har undervisning saman.
  • eit klassetrinn er eitt av stega ein går gjennom i eit utdanningsløp, ein seier vanlegvis at ein startar i første klasse, går vidare til andre klasse etter eit år osb.

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.