Krig

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
(Omdirigert frå Krigføring)
The Death of General Warren at the Battle of Bunker's Hill.jpg

Krig er ei alvorleg, valdeleg konflikt mellom to eller fleire partar. Desse konfliktane kan oppstå over land, ideologiar, tilgang til makt, ressursar eller rikdom, eller ei blanding av desse.

Krigar oppstår gjerne mellom grupper som definerer seg som ulike, til dømes mellom statar, folkegrupper, tilhengjarar av ein særskilt religion eller ideologi, eller liknande.

Det oppstår stadig krigar ulike stader i verda, og det kan ta svært lang tid før konfliktane tek slutt. Det kan sjå ut som om krigar er noko som kjem med jamne mellomrom der fleire menneske er samla. I følgje Platon er det nødvendig å føra krig for å utvikla ein sivilisasjon; me må ta ressursar frå andre. Denne koplinga mellom krig og samfunn er sjølvsagt omdiskutert, særleg sidan ein krig som oftast verkar øydeleggjande for alle partar.

Ein krig treng minst to partar. Dersom berre ei av sidene bruker vald, dreier det seg «berre» om undertrykking. Ein invasjon fører derfor berre til krig om dei som blir okkuperte gjer opprør.

Klassifisering[endre | endre wikiteksten]

Ulike typar krig, som ofte kan gå over i eller utvikla seg frå kvarandre.

Krigstype Motpartar
Verdskrig Alliansar av land over heile verda
Religionskrig Representantar for ulike religionar eller ulike sekter av ein religion
Territoriekrig Vanlegvis to statar
Sjølvstendekrig Maktgruppa i eit land og innbyggjarar som ønskjer sjølvstende
Borgarkrig To eller fleire grupper innan eit land som kjemper om makta
Geriljakrig eller terrorkrig Makthavarar mot ei mindre gruppe

Krig kan også klassifiserast etter korleis han blir ført:

Ordet kan òg brukast om mindre kampanjar mot uønskte ting (rottekrig, krig mot polio eller narkotika) og i overført tyding: Ordkrig, skyttargravskrig.

Sjå òg[endre | endre wikiteksten]